عضو شوید !

ما در تیم امرن همه در تلاش هستیم که بهترین اطلاعات را در اختیار شما و تمام مشتریان خود بگذاریم شما میتوانید با عضویت در سایت ما از به روزترین اطلاعات آگاهی کال داشته باشید !

اخبار داغ

پست وبلاگ

ترمینالهای پیچی با قابلیت اتصال فیوز و ترمینال چاقویی
Phonix
ترمینال پیچی سری UT, فونیکس کنتاکت-برند

ترمینالهای پیچی با قابلیت اتصال فیوز و ترمینال چاقویی 

ایــن ترمینال هــا در اصــل پایه هایی بــرای فیوز هســتند و ســوکت های فیوزخــور بــه صــورت pluggableروی آن قــرار میگیرنــد. مــدار این ترمینالها در حالت عادی قطع هســتند و توســط سوکت و فیوز؛ مدار مذکور کامل میگردد. ترمینالهای چاقویی (ترمینالهای تیغه ای) جهت تست مدار بکار میروند و یا به عبارتی در مواردی که نیاز اســت مســیر مــدار جهــت اندازهگیری و تست ولتاژ یا جریان به صورت مقطعی باز کنیم

جدول مشخصات فنی این ترمینال ها به شرح زیر است :

ترمینالهای پیچی با قابلیت اتصال فیوز

لوازم جانبی Accessories

جامپر
Fixed bridge
شماره ترمینال
Lable
TypeOrder No.TypeOrder No.
FBS 2-5
FBS 3-5
FBS 4-5
FBS 5-5
FBS 10-5
FBS 20-5
3030161
3030174
3030187
3030190
3030213
3030226
ZB 5UC-TM 5
FBS 2-6
FBS 3-6
FBS 4-6
FBS 5-6
FBS 10-6
FBS 20-6
3030336
3030242
3030255
3030349
3030271
3030365
ZB 6UC-TM 6
ترمینال های پایه
TypeOrder No.
ترمینال چاقویی سایز2.5
UT 2.5-MT
3046362
ترمینال با قابلیت نصب فیوز سایز 2.5
UT 2.5-TG
3046388
ترمینال چاقویی سایز 4
UT 4-MT
3046139
ترمینال با قابلیت نصب فیوز سایز 4
UT 4-TG
3046142

دیگر محصولات امرن

دیدگاهتان را بنویسید

بخش های ضروری علامت گذاری شده اند *