عضو شوید !

ما در تیم امرن همه در تلاش هستیم که بهترین اطلاعات را در اختیار شما و تمام مشتریان خود بگذاریم شما میتوانید با عضویت در سایت ما از به روزترین اطلاعات آگاهی کال داشته باشید !

اخبار داغ

پست وبلاگ

ترمینالهــای ماژولار ریلی با نحــوه اتصال پیچی
Phonix
ترمینال پیچی سری UT, فونیکس کنتاکت-برند

ترمینالهــای ماژولار ریلی با نحــوه اتصال پیچی 

این ترمینالها با امکان اتصال 2ردیف جامپر و نیز اتصال جامپرها بــه صورت pluggable؛ نوع جدیــد ترمینالهــای پیچی را ایجــاد کردهاند و قابل اســتفاده برای سیمهای تا سطح مقطع 35 میلیمتر مربع میباشند

جدول مشخصات فنی این ترمینال ها به شرح زیر است :

ترمینال های ماژولار ریلی

لوازم جانبی Accessories

درپوش انتهایی
End cover
جداکننده
Partition plate
جامپر
Fixed bridge
شماره ترمینال
Lable
TypeOrder No.TypeOrder No.TypeOrder No.
D-UT 2,5/103047028ATP-UT3047167FBS 2 - 5
FBS 3 - 5
FBS 4 - 5
FBS 5 - 5
FBS 10 - 5
FBS 20 - 5
3030161
3030174
3030187
3030190
3030213
3030226
ZB 5UC-TM 5
D-UT 2,5/103047028ATP-UT3047167FBS 2 - 6
FBS 3 - 6
FBS 4 - 6
FBS 5 - 6
FBS 10 - 6
FBS 20 - 6
3030336
3030242
3030255
3030349
3030271
3030365
ZB 6UC-TM 6
D-UT 2,5/103047028ATP-UT3047167FBS 2 - 8
FBS 3 - 8
FBS 4 - 8
FBS 5 - 8
FBS 10 - 8
3030284
3030297
3030307
3030310
3030323
ZB 8UC-TM 8
D-UT 2,5/103047028ATP-UT3047167FBS 2 -103005947ZB 10UC-TM 10
D-UT 163047206----FBS 2 -123005950ZB 10UC-TM 10
--------FBS 2-163005963ZB 10UC-TM 10
ترمینال های سری پیچی
TypeOrder No.
ترمینال پیچی سایز 2.5
UT 2,53044076
UT 2,5 BU3044089
ترمینال پیچی سایز 4
UT 43044102
UT 4 BU3044115
ترمینال پیچی سایز 6
UT 63044131
UT 6 BU3044144
ترمینال پیچی سایز 1
UT 103044160
UT 10 BU3044188
ترمینال پیچی سایز 1
UT 163044199
UT 16 BU3044209
ترمینال پیچی سایز 3
UT 353044225
UT 35 B3044238

دیگر محصولات امرن

دیدگاهتان را بنویسید

بخش های ضروری علامت گذاری شده اند *