عضو شوید !

ما در تیم امرن همه در تلاش هستیم که بهترین اطلاعات را در اختیار شما و تمام مشتریان خود بگذاریم شما میتوانید با عضویت در سایت ما از به روزترین اطلاعات آگاهی کال داشته باشید !

اخبار داغ

پست وبلاگ

ترمینال هــای مخصــوص ارت تــا ســطح مقطــع 95 میلی مترمریع
Phonix
ترمینال پیچی سری UK, فونیکس کنتاکت-برند

ترمینال هــای مخصــوص ارت تــا ســطح مقطــع 95 میلی مترمریع 

ترمینال هــای مخصــوص ارت برای ارتینگ بــکار میروند و به وســیله پیچ به ریــل متصل میگردنــد و به رنگ سبز و زرد میباشند.
جدول مشخصات فنی این ترمینال ها به شرح زیر است :

ترمینال های مخصوص ارت

ترمینال های پیچی اتصال به زمینLabel شماره ترمینال

TYPE OrderNo

3005853 USLKG 1.5N

UC-TM4 ZB4

441119 USLKG 2.5N

UC-TM5 ZB5

441083 USLKG3

UC-TM5 ZB5

441504 USLKG5

UC-TM6 ZB6

442079 USLKG6N

UC-TM8 ZB8

3003923 USLKG 10N

UC-TM10 ZB10

443010 USLKG16

UC-TM10 ZB10

444019 USLKG35

UC-TM10 ZB10

443049 USLKG50

UC-TM10 ZB10

441041 USLKG95

UC-TM10 ZB10

دیگر محصولات امرن

دیدگاهتان را بنویسید

بخش های ضروری علامت گذاری شده اند *