• از سری لودسل های کششی و فشاری به شکل استوانه ای
  • ساخته شده از: Stainless Steel
  • دارای درجه حفاظت: IP68
  • دارای استاندارد ATEX برای استفاده در محیط های پرخطر
Capacity100t
  • 40t
  • 50t
  • 10t
  • 20t
  • 25t
  • 30t
مدل : BM14D
کلاس دقت مطابق با OIML R-60 : C2
جنس : Stainless Steel
درجه آب بندی : IP68
حداکثر تعداد تقسیمات داخلی : 2000
حداقل تقسیمات داخلی : 5000
خطای مجموع (FS%) : ±0.030 ≥
خطای تکرار پذیری (FS%) : -
حداقل خروجی بار مرده (FS%) : -
خطای خزش در 30 دقیقه (FS%) : ±0.0240 ≥
اثر دما بر حساسیت (FS/10ºC%) : ±0.0170 ≥
بالانس صفر (FS%) : ±1.0 ≥
ولتاژ تحریک (V) : 5 ~ 12
نسبت ولتاژ خروجی به ولتاژ تحریک : 2.0 ± 0.004 mV/V
مقاومت ورودی (Ω) : 700 ± 7
مقاومت خروجی (Ω) : 703 ± 4
حداکثر بار مجاز (Emax%) : %150
حداکثر بار نهایی - ایمن (Emax%) : %300
حداکثر بار جانبی مجاز (Emax%) : -
محدوده دمای مطلوب (ºC) : -10 ~ +40
محدوده دمای کاری (ºC) : -35 ~ +65
ابعاد (mm) : ارتفاع: 350 ، قطر: 152.4ارتفاع: 250 ، قطر: 105ارتفاع: 180 ، قطر: 73ارتفاع: 200 ، قطر: 88.9
Datasheet BM14D (PDF)
Datasheet BM14D (PDF)
Datasheet
PDF 3.12KB
Datasheet BM14D (PDF)
CE Certificate of Compliance BM14D (PDF)
CE Certification
PDF 3.78KB
Datasheet BM14D (PDF)
ATEX Standard Hazrdous Areas II3G (PDF)
ATEX Standard
PDF 3.21KB
Datasheet BM14D (PDF)
ATEX Manufacturing Declaration BM14D (PDF)
ATEX Manufacturing
PDF 3.10KB
Datasheet BM14D (PDF)
ATEX Loadcell Instruction BM14D (PDF)
LoadCell Instruction
PDF 3.68KB