مورد استفاده برای سنجش کشش کابلها
ساخته شده از: Nickel Plated Alloy Steel
دارای درجه حفاظت: IP67

Capacity2.5 t5 t 10 t
مدل : H9Z2
کلاس دقت مطابق با OIML R-60 : G5
جنس : Nickel Plated Alloy Steel
درجه آب بندی : IP67
خطای مجموع (FS%) : ±0.5 ≥
خطای تکرار پذیری (FS%) : -
حداقل خروجی بار مرده (FS%) : 0%
اثر دما بر حساسیت (FS/10ºC%) : ±0.05 ≥
بالانس صفر (FS%) : ±0.2% ≥
ولتاژ تحریک (V) : 5 ~ 12
نسبت ولتاژ خروجی به ولتاژ تحریک : 0.8 ± 0.02 mV/V1.0 ± 0.02 mV/V
مقاومت ورودی (Ω) : 370 ± 10
مقاومت خروجی (Ω) : 350 ± 3.5
حداکثر بار مجاز (Emax%) : %150
حداکثر بار نهایی - ایمن (Emax%) : %200
حداکثر بار جانبی مجاز (Emax%) : -
محدوده دمای مطلوب (ºC) : -10 ~ +40
محدوده دمای کاری (ºC) : -35 ~ +65
ابعاد (mm) : طول: 95 ، عرض: 54، ارتفاع: 60طول: 101 ، عرض: 60 ، ارتفاع: 66طول: 130 ، عرض: 66 ، ارتفاع: 74
Datasheet H9Z2
Datasheet H9Z2
Datasheet H9Z2
PDF 4.86KB