• از سری لودسل های فشاری
  • ساخته شده از: Stainless Steel
  • دارای درجه حفاظت: IP68
  • لودسلی با ۴ ستون و ۱۶ استرین گیج
  • دارای گواهی نامه بین المللی OIML R60
  • دارای استاندارد ATEX برای استفاده در محیط های پرخطر
Capacity
  • 10t
  • 25t
60t40t200t100t
مدل : BM14A
کلاس دقت مطابق با OIML R-60 : C3
جنس : Stainless Steel
درجه آب بندی : IP68
حداکثر تعداد تقسیمات داخلی : 3000
حداقل تقسیمات داخلی : 90001500090001500015000
خطای مجموع (FS%) : ±0.0230 ≥
خطای تکرار پذیری (FS%) : -
حداقل خروجی بار مرده (FS%) : -
خطای خزش در 30 دقیقه (FS%) : ±0.0160 ≥
اثر دما بر حساسیت (FS/10ºC%) : ±0.0110 ≥
بالانس صفر (FS%) : ±1.0 ≥
ولتاژ تحریک (V) : 5 ~ 12
نسبت ولتاژ خروجی به ولتاژ تحریک : 2.0 ± 0.002 mV/V
مقاومت ورودی (Ω) : 450 ± 5
مقاومت خروجی (Ω) : 480 ± 5
حداکثر بار مجاز (Emax%) : %150
حداکثر بار نهایی - ایمن (Emax%) : %300
حداکثر بار جانبی مجاز (Emax%) : -
محدوده دمای مطلوب (ºC) : -10 ~ +40
محدوده دمای کاری (ºC) : -35 ~ +65
ابعاد (mm) : ارتفاع: 82.5 ، قطر: 73ارتفاع: 127، قطر: 105ارتفاع: 127، قطر: 105ارتفاع: 228.6 ، قطر: 167.6ارتفاع: 184، قطر: 152.4
Datasheet BM14A (PDF)
Datasheet BM14A (PDF)
Datasheet
PDF 3.14KB
Datasheet BM14A (PDF)
OIML Test Certificate BM14A (PDF)
Certification
PDF 3.45KB
Datasheet BM14A (PDF)
CE Certificate of Compliance BM14A (PDF)
CE Certification
PDF 3.23KB
Datasheet BM14A (PDF)
ATEX Loadcell Instruction BM14A (PDF)
LoadCell Instruction
PDF 3.75KB
Datasheet BM14A (PDF)
ATEX Standard Hazrdous Areas II3G (PDF)
ATEX Standard
PDF 3.28KB
Datasheet BM14A (PDF)
ATEX Manufacturing Declaration BM14A (PDF)
ATEX Manufacturing
PDF 3.45KB