• از سری لودسل های فشاری
  • ساخته شده از: Stainless Steel
  • دارای درجه حفاظت: IP68
  • دارای گواهی نامه بین المللی OIML R60
  • دارای استاندارد ATEX برای استفاده در محیط های پرخطر
Capacity
  • 20t
  • 50t
  • 40t
  • 10t
  • 30t
مدل : BM14G
کلاس دقت مطابق با OIML R-60 : C3
جنس : Stainless Steel
درجه آب بندی : IP68
حداکثر تعداد تقسیمات داخلی : 3000
حداقل تقسیمات داخلی : 8800
خطای مجموع (FS%) : ±0.0230 ≥
خطای تکرار پذیری (FS%) : -
حداقل خروجی بار مرده (FS%) : -
خطای خزش در 30 دقیقه (FS%) : ±0.0160 ≥
اثر دما بر حساسیت (FS/10ºC%) : ±0.0110 ≥
بالانس صفر (FS%) : ±1.0 ≥
ولتاژ تحریک (V) : 5 ~ 12
نسبت ولتاژ خروجی به ولتاژ تحریک : 2.0 ± 0.02 mV/V
مقاومت ورودی (Ω) : 700 ± 7
مقاومت خروجی (Ω) : 700 ± 7
حداکثر بار مجاز (Emax%) : %150
حداکثر بار نهایی - ایمن (Emax%) : %300
حداکثر بار جانبی مجاز (Emax%) : -
محدوده دمای مطلوب (ºC) : -10 ~ +40
محدوده دمای کاری (ºC) : -35 ~ +65
ابعاد (mm) : ارتفاع: 150 ، قطر: 88.9
Datasheet BM14G (PDF)
Datasheet BM14G (PDF)
Datasheet
PDF 3.48KB
Datasheet BM14G (PDF)
NTEP Certificate BM14G (PDF)
Certification
PDF 3.12KB
Datasheet BM14G (PDF)
OIML Test Certificate BM14G (PDF)
Certification
PDF 2.57KB
Datasheet BM14G (PDF)
Installation Instruction BM14G (PDF)
Installation Instruction
PDF 3.67KB
Datasheet BM14G (PDF)
CE Certificate of Compliance BM14G (PDF)
CE Certification
PDF 3.54KB
Datasheet BM14G (PDF)
ATEX Loadcell Instruction BM14G (PDF)
ATEX Loadcell Instruction
PDF 3.25MB
Datasheet BM14G (PDF)
ATEX Standard Hazrdous Areas II3G (PDF)
ATEX Standard
PDF 3.45KB
Datasheet BM14G (PDF)
ATEX Manufacturing Declaration BM14G (PDF)
ATEX Manufacturing Declaration
PDF 3.98KB