• از سری لودسل های کششی و فشاری به شکل “S”
  • ساخته شده از: Stainless Steel
  • دارای درجه حفاظت: IP67
  • دارای گواهی نامه بین المللی OIML R60
  • دارای استاندارد ATEX برای استفاده در محیط های پرخطر
Capacity
  • 250kg
  • 500kg
  • 100kg
  • 50kg
10t5t2.5t1t7.5t
مدل : B3G
کلاس دقت مطابق با OIML R-60 : C3
جنس : Stainless Steel
درجه آب بندی : IP67
حداکثر تعداد تقسیمات داخلی : 3000
حداقل تقسیمات داخلی : 100007000120001000012000
خطای مجموع (FS%) : ±0.0200 ≥
خطای تکرار پذیری (FS%) : -
حداقل خروجی بار مرده (FS%) : -
خطای خزش در 30 دقیقه (FS%) : ±0.0160 ≥
اثر دما بر حساسیت (FS/10ºC%) : ±0.0110 ≥
بالانس صفر (FS%) : ±1.0 ≥
ولتاژ تحریک (V) : 5 ~ 12
نسبت ولتاژ خروجی به ولتاژ تحریک : 3.0 ± 0.008 mV/V
مقاومت ورودی (Ω) : 430± 50
مقاومت خروجی (Ω) : 351 ± 2
حداکثر بار مجاز (Emax%) : %150
حداکثر بار نهایی - ایمن (Emax%) : %300
حداکثر بار جانبی مجاز (Emax%) : -
محدوده دمای مطلوب (ºC) : -10 ~ +40
محدوده دمای کاری (ºC) : -35 ~ +65
ابعاد (mm) : طول: 50.8 ، عرض: 21.41 ، ارتفاع: 60.96طول: 50.8 ، عرض: 15.05 ، ارتفاع: 60.96طول: 112.78 ، عرض: 46.31 ، ارتفاع: 177.8طول: 74.68 ، عرض: 34.12 ، ارتفاع: 99.06طول: 76.2 ، عرض: 27.76 ، ارتفاع: 99.06طول: 50.8 ، عرض: 27.76 ، ارتفاع: 60.96طول: 87.38 ، عرض: 40.46 ، ارتفاع: 139.7
Datasheet B3G (PDF)
Datasheet B3G (PDF)
Datasheet
PDF 3.25KB
Datasheet B3G (PDF)
NTEP Certificate B3G (PDF)
Certification
PDF 3.47KB
Datasheet B3G (PDF)
OIML Test Certificate B3G (PDF)
Certification
PDF 3.12KB
Datasheet B3G (PDF)
CE Certificate of Compliance B3G (PDF)
CE Certification
PDF 3.47KB
Datasheet B3G (PDF)
OIML Certificate of Conformity B3G (PDF)
Certification
PDF 3.25KB
Datasheet B3G (PDF)
ATEX Loadcell Instruction B3G (PDF)
Loadcell Instruction
PDF 3.45KB
Datasheet B3G (PDF)
ATEX Standard Hazrdous Areas II3G (PDF)
ATEX Standard
PDF 3.78KB
Datasheet B3G (PDF)
ATEX Manufacturing Declaration B3G (PDF)
ATEX Manufacturing
PDF 3.14KB