• برنامه فشرده سازی  / کشش
  • پلمپ شده
  • قابلیت اطمینان بالا در برابر خستگی و زور
  • حفاظت از محیط زیست : IP67
  • جنس : Paint Finished Steel
  • کابل گرد 4 سیم محافظ با کت PVC

امکانات :

  • Stainless Steel – LL410 (MOQ Base)
SL 410