عضو شوید !

ما در تیم امرن همه در تلاش هستیم که بهترین اطلاعات را در اختیار شما و تمام مشتریان خود بگذاریم شما میتوانید با عضویت در سایت ما از به روزترین اطلاعات آگاهی کال داشته باشید !

اخبار داغ

پست وبلاگ

CJ2M
Omron
امرن-برند, انواع CPU

CJ2M 

بعد از کاربردهای موفق سری CJ1 و پیشرفت تکنولوژی، نسل جدید PLC های ماژولار امرن به نام CJ2M تولید شدند که کاملاً سازگار با نسل های قبلی و در عین حال بسیار پیشرفته است. در حال حاضر، CJ2 به عنوان جانشین نسل قبلی، این فناوری اثبات شده را با تنوع بیشتر پردازنده، سرعت و حافظه بیشتر و رابط های ارتباطی متنوع تر، ترکیب می کند. CJ2 حاصل سالها تجربه به عنوان رهبر بازار در زمینه کنترلر های ماژولار است. این سری از PLC امرن عملکرد بیشتر و پاسخ سریع تر ورودی/خروجی و همچنین مقیاس پذیری زیادی را ارائه می دهد. علاوه بر این، برنامه نویسی، اشکال یابی و شبکه، سریعتر و آسان تر شده است.

جدول مشخصات فنی این Expansion ها به شرح زیر است :

CJ2M

CJ2M-CPU35CJ2M-CPU34CJ2M-CPU33CJ2M-CPU32CJ2M-CPU31CJ2M-CPU15CJ2M-CPU14CJ2M-CPU13CJ2M-CPU12CJ2M-CPU11Model
2,560 2,560 2,560 2,560 2,560 2,560 2,560 2,560 2,560 2,560 I/O Point/40 Units (3 Expansion Racks Max)
60K steps30K steps20K steps10K steps5K steps60K steps30K steps20K steps10K steps5K stepsProgram Capacity
DM:32K words,
EM:32K words/Bank *4 Bank
DM:32K words,
EM:32K words/Bank *4 Bank
DM:32K words,
EM:32K words/Bank *1 Bank
DM:32K words,
EM:32K words/Bank *1 Bank
DM:32K words,
EM:32K words/Bank *1 Bank
DM:32K words,
EM:32K words/Bank *4 Bank
DM:32K words,
EM:32K words/Bank *4 Bank
DM:32K words,
EM:32K words/Bank *1 Bank
DM:32K words,
EM:32K words/Bank *1 Bank
DM:32K words,
EM:32K words/Bank *1 Bank
Data Memory Capacity
8K words8K words8K words8K words8K words8K words8K words8K words8K words8K wordsData Tracing Memory
1 Mbyte1 Mbyte1 Mbyte1 Mbyte1 Mbyte1 Mbyte1 Mbyte1 Mbyte1 Mbyte1 MbyteSource/Comment Memory
2,0482,0482562562562,0482,048256256256Function Block Definition
2,0482,0482562562562,0482,048256256256Function Block Instance
20K Steps20K Steps20K Steps20K Steps20K Steps20K Steps20K Steps20K Steps20K Steps20K StepsFunction Block Program Area
Yes (with EtherNet/IP Functionality)Yes (with EtherNet/IP Functionality)Yes (with EtherNet/IP Functionality)Yes (with EtherNet/IP Functionality)Yes (with EtherNet/IP Functionality)NoNoNoNoNoBuilt-in-Ethernet
YesYesYesYesYesYesYesYesYesYesBuilt-in-USB
NoNoNoNoNoYesYesYesYesYesBuilt-in RS-232 Port
YesYesYesYesYesYesYesYesYesYesCommunication Option Board Slot
40 ns40 ns40 ns40 ns40 ns40 ns40 ns40 ns40 ns40 nsLS Instruction Execution Time
Supported *Supported *Supported *Supported *Supported *Supported *Supported *Supported *Supported *Supported *Pulse I/O add-on modules
NoNoNoNoNoNoNoNoNoNoSynchronous Unit Operation
YesYesYesYesYesYesYesYesYesYesUser-defined Data Structure**
90*62*84.5 mm90*62*84.5 mm90*62*84.5 mm90*62*84.5 mm90*62*84.5 mm90*31*84.5 mm90*31*84.5 mm90*31*84.5 mm90*31*84.5 mm90*31*84.5 mmUnit Size(HxWxD)

General Specifications

CJ2MItem
CPU3CPU1Item
Mounted in a panelMounted in a panelEnclosure
Less than 100 ΩLess than 100 ΩGrounding
90 mm × 75 mm × 62 mm
90 mm × 75 mm × 31 mmCPU Unit Dimensions
190 g or less *2
130 g or lessWeight *1
5 VDC, 0.7 A5 VDC, 0.5 ACurrent Consumption
0 to 55°C0 to 55°CAmbient Operating Temperature
10% to 90% (with no condensation)10% to 90% (with no condensation)Ambient Operating Humidity
Must be free from corrosive gasesMust be free from corrosive gasesAtmosphere
−20 to 70°C (excluding battery)−20 to 70°C (excluding battery)Ambient Storage Temperature
2,000 m or less2,000 m or lessAltitude
2 or less: Conforms to JIS B3502 and IEC 61131-2.2 or less: Conforms to JIS B3502 and IEC 61131-2.Pollution Degree
2 kV on power supply line (Conforms to IEC 61000-4-4.2 kV on power supply line (Conforms to IEC 61000-4-4.Noise Immunity
Category II: Conforms to JIS B3502 and IEC 61131-2.Category II: Conforms to JIS B3502 and IEC 61131-2.Overvoltage Category
Zone BZone BEMC Immunity Level
Conforms to IEC60068-2-6
5 to 8.4 Hz with 3.5-mm amplitude, 8.4 to 150 Hz
Acceleration of 9.8 m/s2 for 100 min in X, Y, and Z directions (10 sweeps of 10 min each =
100 min total)
Conforms to IEC60068-2-6
5 to 8.4 Hz with 3.5-mm amplitude, 8.4 to 150 Hz
Acceleration of 9.8 m/s2 for 100 min in X, Y, and Z directions (10 sweeps of 10 min each =
100 min total)
Vibration Resistance
Conforms to IEC60068-2-27
147 m/s2, 3 times in X, Y, and Z directions (100 m/s2 for Relay Output Units)
Conforms to IEC60068-2-27
147 m/s2, 3 times in X, Y, and Z directions (100 m/s2 for Relay Output Units)
Shock Resistance
5 years at 25°C5 years at 25°CBattery : Life
Approx. 10 gApprox. 10 gBattery : Weight
CJ1W-BAT01CJ1W-BAT01Battery : Model
Conforms to cULus, NK, LR, and EC Directives.Conforms to cULus, NK, LR, and EC Directives.Applicable Standards

Performance Specifications

CJ2MItem
CJ2M-CPU1
/ CPU3
Item
CPU11/31 : 5K steps
CPU12/32 : 10K steps
CPU13/33 : 20K steps
CPU14/34 : 30K steps
CPU15/35 : 60K steps
User Memory
2,560 bitsI/O Bits
Normal Mode:
CJ2M-CPU3@: 270 μs *
CJ2M-CPU1@: 160 μs *
* The following time must be added when using EtherNet/IP tag data links for the CJ2M-CPU3@.
100 μs + (Number of words transferred × 1.8 μs)
The following time must be added when using Pulse I/O Modules with a CJ2M CPU Unit:
10 μs × Number of Pulse I/O Modules
Overhead Processing Time
Basic Instructions : 0.04 μs min.
Special Instructions : 0.06 μs min.
Execution Time
Interrupt task startup time: 31 μs
Return time to cyclic task : 10 μs
I/O Interrupts and
External Interrupts
Minimum time interval : 0.4 ms (set in 0.1 ms increments)
Interrupt task startup time: 30 μs
Return time to cyclic task : 11 μs
Scheduled
Interrupts
No limit
However, a maximum of two CJ1W-INT01 Interrupt Input Units can be mounted.
Maximum Number of Connectable Units : Basic I/O Units
Units for up to 96 unit numbers can be mounted. (Unit numbers run from 0 to 95. Units are allocated between
1 and 8 unit numbers.)
Maximum Number of Connectable Units : Special I/O Units
CJ2M-CPU3@: 15 Units max.
CJ2M-CPU1@: 16 Units max.
Maximum Number of Connectable Units : CPU Bus Units
2 Units max. *
* Supported only by CJ2M CPU Units with unit version 2.0 or later. A Pulse I/O Module must be mounted.
Maximum Number of Connectable Units : Pulse I/O Modules
Slots 0 to 4 on CPU RackMaximum Number of Connectable Units : Slots for which interrupts can be
used
2,560 bits (160 words) : Words CIO 0000 to CIO 0159Maximum Number of Expansion Racks
(CIO Area) : I/O Area
3,200 bits (200 words) : Words CIO 1000 to CIO 1199Maximum Number of Expansion Racks
(CIO Area) : Link Area
6,400 bits (400 words) : Words CIO 1500 to CIO 1899Maximum Number of Expansion Racks
(CIO Area) : CPU Bus Unit Area
15,360 bits (960 words): Words CIO 2000 to CIO 2959Maximum Number of Expansion Racks
(CIO Area) : Special I/O Unit Area
20 inputs, 12 outputs (CIO 2960 to CIO 2963) *
* Supported only by CJ2M CPU Units with unit version 2.0 or later. A Pulse I/O Module must be mounted.
Maximum Number of Expansion Racks
(CIO Area) : Pulse I/O Area
1,440 bits (90 words) : Words CIO 3100 to CIO 3189Maximum Number of Expansion Racks
(CIO Area) : Serial PLC Link Words
9,600 bits (600 words) : Words CIO 3200 to CIO 3799Maximum Number of Expansion Racks
(CIO Area) : DeviceNet Area
3,200 bits (200 words) : Words CIO 1300 to CIO 1499 (Cannot be used for external I/O.)
37,504 bits (2,344 words): Words CIO 3800 to CIO 6143 (Cannot be used for external I/O.)
Maximum Number of Expansion Racks
(CIO Area) : Internal I/O Area
8,192 bits (512 words): Words W000 to W511 (Cannot be used for external I/O.)Work Area
8,192 bits (512 words): Words H000 to H511
Bits in this area maintain their ON/OFF status when PLC is turned OFF or operating mode is changed.
Words H512 to H1535: These words can be used only for function blocks. They can be used only for function
block instances (i.e., they are allocated only for internal variables in function blocks).
Holding Area
Read-only: 31,744 bits (1,984 words)
• 7,168 bits (448 words): Words A0 to A447
• 24,576 bits (1,536 words): Words A10000 to A11535 *
Read/write: 16,384 bits (1,024 words) in words A448 to A1471 *
* A960 to A1471 and A10000 to A11535 cannot be accessed by CPU Bus Units, Special I/O Units, PTs, and
Support Software that do not specifically support the CJ2 CPU Units.
Auxiliary Area
16 bits: TR0 to TR15Temporary Area
4,096 timer numbers (T0000 to T4095 (separate from counters))Timer Area
4,096 counter numbers (C0000 to C4095 (separate from timers))Counter Area
32k words *
• DM Area words for Special I/O Units: D20000 to D29599 (100 words × 96 Units)
• DM Area words for CPU Bus Units: D30000 to D31599 (100 words × 16 Units)
* Bits in the EM Area can be addressed either by bit or by word. These bits cannot be addressed by CPU Bus
Units, Special I/O Units, PTs, and Support Software that do not specifically support the CJ2 CPU Units.
DM Area
32k words/bank × 4 banks max.: E00_00000 to E3_32767 max. *
* Bits in the EM Area can be addressed either by bit or by word. These bits cannot be addressed by CPU Bus
Units, Special I/O Units, PTs, and Support Software that do not specifically support the CJ2 CPU Units.
EM Area
CPU11/31 : 32K words × 1 bank
CPU12/32 : 32K words × 1 bank
CPU13/33 : 32K words × 1 bank
CPU14/34 : 32K words × 4 banks
CPU15/35 : 32K words × 4 banks
Force-S/R Enabled Banks *1
CPU11/31 : Bank 0 hex
CPU12/32 : Bank 0 hex
CPU13/33 : Bank 0 hex
CPU14/34 : Bank 0 to 3 hex
CPU15/35 : Bank 0 to 3 hex
Item
IR0 to IR15
These are special registers for storing PLC memory addresses for indirect addressing. (Index Registers can
be set so that they are unique in each task or so that they are shared by all tasks.)
Index Registers
128 flagsCyclic Task Flag Area
128 MB, 256 MB, or 512 MBMemory Card
PROGRAM Mode: Programs are not executed. Preparations can be executed prior to program execution in
this mode.
MONITOR Mode: Programs are executed, and some operations, such as online editing, and changes to
present values in I/O memory, are enabled in this mode.
RUN Mode: Programs are executed. This is the normal operating mode.
Operating Modes
CJ2 CPU Units HardwareCJ2 CPU Units Hardware
User Manual
PDF 13.6MB
 CS/CJ-Series EtherNet/IP UnitsCS/CJ-Series EtherNet/IP Units
Operation Manual
PDF 5.49MB
CX-Programmer FB/STCX-Programmer FB/ST
Operation Manual
PDF 3.71MB
CX-ProgrammerCX-Programmer
Operation Manual
PDF 7.2MB
CS/CJ2/NSJ-series PLC, SYSMAC One NSJ SeriesCS/CJ2/NSJ-series PLC, SYSMAC One NSJ Series
Reference Manual
PDF 20.6MB
CJ2 CPU Units SoftwareCJ2 CPU Units Software
User Manual
PDF 6.86MB
 CJ2M-MD21_ Pulse I/O ModuleCJ2M-MD21_ Pulse I/O Module
User Manual
PDF 7.71MB
CS/CJ/CP/NSJ Communications CommandsCS/CJ/CP/NSJ Communications Commands
Refrence Manual
PDF 3.49MB
CX-One V4CX-One V4
Step Manual
PDF 1.25MB
CX-Programmer SFCCX-Programmer SFC
Operation Manual
PDF 4.1MB
FDK CR-series cylindricalFDK CR-series cylindrical
Battery Safety Datasheet
PDF 121KB
CJ2 SeriesCJ2-Series
Datasheet
PDF 13.9MB
CJ/CS-series EtherNet/IPCJ/CS-series EtherNet/IP
EtherNet/IP EDS file
PDF 5.94MB
CJ2 SeriesCJ2 Series
Brochure
PDF 2.36MB
CJ-series -[EtherNet/IP]- NX-EICxxx CouplerCJ-series -[EtherNet/IP]- NX-EICxxx Coupler
Connection Guide
PDF 3.17MB
CJ2 CPU Units HardwareCJ2 CPU Units Hardware
User Manual
PDF 13.6MB
CJ2 SeriesCJ2-Series
Datasheet
PDF 13.9MB
 CS/CJ-Series EtherNet/IP UnitsCS/CJ-Series EtherNet/IP Units
Operation Manual
PDF 5.49MB
CX-Programmer FB/STCX-Programmer FB/ST
Operation Manual
PDF 3.71MB
CJ-series -[RS-232C]- V750-series RFID SystemCJ-series -[RS-232C]- V750-series RFID System
Connection Guide
PDF 1.94MB
CJ/CS-series EtherNet/IPCJ/CS-series EtherNet/IP
EtherNet/IP EDS file
PDF 5.94MB
CX-ProgrammerCX-Programmer
Operation Manual
PDF 7.2MB
FDK CR-series cylindricalFDK CR-series cylindrical
Battery Safety Datasheet
PDF 121KB

دیگر محصولات امرن

دیدگاهتان را بنویسید

بخش های ضروری علامت گذاری شده اند *