عضو شوید !

ما در تیم امرن همه در تلاش هستیم که بهترین اطلاعات را در اختیار شما و تمام مشتریان خود بگذاریم شما میتوانید با عضویت در سایت ما از به روزترین اطلاعات آگاهی کال داشته باشید !

اخبار داغ

پست وبلاگ

انواع سیم پرچ کن
Phonix
ابزارهای حرفه ای فونیکس کنتاکت, فونیکس کنتاکت-برند

انواع سیم پرچ کن 

……….

جدول مشخصات فنی این ترمینال ها به شرح زیر است :

سیم پرچ کن

لوازم جانبی Accessories

مقطع پرسشرح کالاکد کالانوع کالانوع سرسیم
مقطع پرسپرس سرسیم سایز 0.25-6میلیمتر مربع
جهت سرسیم های سوزنی
1212034CRIMPFOX 6مقطع پرس1-2
مقطع پرس2-1پرس سرسیم سایز 0.25-6میلیمتر مربع
جهت سرسیم های سوزنی
1212043CRIMPFOX 6S-Fمقطع پرس1-2
مقطع پرس3پرس سرسیم سایز 0.5-6میلیمتر مربع
جهت سرسیم های سوزنی
1212037CRIMPFOX 6Tمقطع پرس1-2
مقطع پرس3پرس سرسیم سایز 0.5-6میلیمتر مربع
جهت سرسیم های سوزنی
1212038CRIMPFOX 6T-Fمقطع پرس1-2
مقطع پرس2-1پرس سرسیم سایز 0.14-6میلیمتر مربع
جهت سرسیمهای سوزنی
1212045CRIMPFOX 10Sمقطع پرس1-2
مقطع پرس4پرس سرسیم سایز 0.14-6میلیمتر مربع
جهت سرسیم های سوزنی
1212046CRIMPFOX 6Hمقطع پرس1-2
مقطع پرس5پرس سرسیم سایز 10-25میلیمتر مربع
جهت سرسیم های سوزنی
1212039CRIMPFOX 25Rمقطع پرس1-2
مقطع پرس6پرس سرسیم سایز 35-50میلیمتر مربع
جهت سرسیم های سوزنی
1212041CRIMPFOX 50Rمقطع پرس1-2
پرس سرسیم سایز 0.14-1میلیمتر مربع
جهت سرسیم های رینگی روکش دار
1212055CRIMPFOX-RCI 1مقطع پرس
پرس سرسیم سایز 0.75-2.5میلیمتر مربع
جهت سرسیم های رینگی روکشدار
1212053CRIMPFOX-RCI 2.5مقطع پرس
پرس سرسیم سایز 0.75-6میلیمتر مربع
جهت سرسیم های رینگی روکشدار
1212057CRIMPFOX-RCI 6مقطع پرس
مقطع پرس9پرس سرسیم سایز 0.5-2.5میلیمتر مربع
جهت سرسیم های رینگی روکشدار
1212063CRIMPFOX-RC 2.5مقطع پرس
مقطع پرس9پرس سرسیم سایز 4-10میلیمتر مربع
جهت سرسیم های رینگی بدون روکش
1212061CRIMPFOX-RC 10مقطع پرس
مقطع پرس11پرس سرسیم سایز 10-25میلیمتر مربع
جهت سرسیم های رینگی بدون روکش
1212065CRIMPFOX-RC 25مقطع پرس
مقطع پرس4پرس سرسیم سایز 10-25میلیمتر مربع
جهت سرسیم های رینگی بدون روکش
1212066CRIMPFOX-RCT 25-1مقطع پرس
مقطع پرس14پرس سرسیم سایز 0.1-1.5میلیمتر مربع
جهت سرسیم های فیشی بدون روکش
1212048CRIMPFOX-SC 1.5مقطع پرس
مقطع پرس14پرس سرسیم سایز 0.5-6میلیمتر مربع
جهت سرسیم های فیشی بدون روکش
1212052CRIMPFOX-SC 6Lمقطع پرس
مقطع پرس16پرس سرسیم جهت پین های سایز 0.5-4
میلیمتر مربع با مقطع مربعی
1212113CRIMPFOX-TC 4مقطع پرس
پرس سرسیم کانکتورهای کوآکسیال برای سایزهای
1.69میلیمتر/ 3.25میلیمتر/ 4.25میلیمتر
با مقطع شش گوش
1212094CRIMPFOX-CX 4.52مقطع پرس
پرس سرسیم کانکتورهای کوآکسیال برای سایزهای
1.69میلیمتر/ 3.25میلیمتر/ 4.25میلیمتر
با مقطع شش گوش
1212095CRIMPFOX-CX 6.48مقطع پرس
پرس سرسیم کانکتورهای کوآکسیال برای سایزهای
1.73میلیمتر/ 8.23میلیمتر/ 9.14میلیمتر
با مقطع شش گوش
1212096CRIMPFOX-CX 9.14مقطع پرس
پرس سرسیم کانکتورهای کوآکسیال برای سایزهای
2.54میلیمتر و 10.54میلیمتر
با مقطع شش گوش
1212097CRIMPFOX-CX 10.54مقطع پرس
پایه پرس سرسیم بدون سری پرچ1212072CRIMPFOX-Mمقطع پرس
ست پرس سرسیم با 4سری قابل تعویض
برای سایزهای متفاوت
1212093CRIMPFOX-M SET
50 پرس سرسیم تا سایز1212340CRIMPFOX-C50
120 پرس سرسیم تا سایز1212318CRIMPFOX-C120
مقطع پرسپرس سرسیم سایز 0.14- 6میلی متر مربع جهت
سرسیم های سوزنی
1213144CRIMPFOX CENTRUS 6Sمقطع پرس1-2
پرس سرسیم سایز 0.14- 6میلی متر مربع جهت
سرسیم های سوزنی
1213146CRIMPFOX CENTRUS 6Hمقطع پرس1-2
مقطع پرسپرس سرسیم سایم 0.14- 10میلی متر مربع جهت
سرسیم های سوزنی
1213154CRIMPFOX CENTRUS 10Sمقطع پرس1-2
پرس سرسیم سایم 0.14- 10میلی متر مربع جهت
سرسیم های سوزنی
1213156CRIMPFOX CENTRUS 10Hمقطع پرس1-2

دیگر محصولات امرن

دیدگاهتان را بنویسید

بخش های ضروری علامت گذاری شده اند *