• از سری لودسل های تک پایه
  • ساخته شده از: Aluminum Alloy
  • دارای درجه حفاظت: IP65
  • حداکثر ابعاد صفحه بارگذاری: 350×350 میلی متر
  • دارای گواهی نامه بین المللی OIML R60
Capacity
  • 50Kg
  • 150Kg
  • 75Kg
  • 200Kg
  • 100Kg
مدل :L6D8
کلاس دقت مطابق با OIML R-60 : C3
جنس : آلیاژ آلومینیوم
درجه آب بندی : IP65
حداکثر تعداد تقسیمات داخلی : 3000
حداقل تقسیمات داخلی : 10000
خطای مجموع (FS%) :±0.0230 ≥
خطای تکرار پذیری (FS%) : _
حداقل خروجی بار مرده (FS%) : _
خطای خزش در 30 دقیقه (FS%) : _
اثر دما بر حساسیت (FS/10ºC%) : _
بالانس صفر (FS%) : ±1.0 ≥
ولتاژ تحریک (V) : 5 ~ 12
نسبت ولتاژ خروجی به ولتاژ تحریک : 2.0 ± 0.2 mV/V
مقاومت ورودی (Ω) : 409 ± 6
مقاومت خروجی (Ω) : 350 ± 3
حداکثر بار مجاز (Emax%) : %150
حداکثر بار نهایی - ایمن (Emax%) : %300
حداکثر بار جانبی مجاز (Emax%) : _
محدوده دمای مطلوب (ºC) : -10 ~ +40
محدوده دمای کاری (ºC) : -35 ~ +65
حداکثر ابعاد صفحه بارگذاری (mm) : 350 x 350
ابعاد (mm) : طول: 130 ، عرض: 40 ، ارتفاع: 22
Datasheet L6D8 (PDF)
Datasheet L6D8 (PDF)
Datasheet
PDF 2.56KB
Datasheet L6D8 (PDF)
OIML Test Certificate L6D8 (PDF)
Certification
PDF 2.35KB
Datasheet L6D8 (PDF)
CE Certificate of Compliance L6D8 (PDF)
CE Certification
PDF 3.23KB