• از سری لودسل های تک پایه
 • ساخته شده از: Aluminum Alloy
 • دارای درجه حفاظت: IP65
 • حداکثر ابعاد صفحه بارگذاری: 400×400 میلی متر
 • دارای گواهی نامه بین المللی OIML R60
Capacity
 • 150Kg
 • 300Kg
 • 250Kg
 • 200Kg
 • 60Kg
 • 50Kg
 • 100Kg
 • 80Kg
مدل :L6E
کلاس دقت مطابق با OIML R-60 : C3
جنس : آلیاژ آلومینیوم
درجه آب بندی : IP65
حداکثر تعداد تقسیمات داخلی : 3000
حداقل تقسیمات داخلی : 10000
خطای مجموع (FS%) :±0.0230 ≥
خطای تکرار پذیری (FS%) : _
حداقل خروجی بار مرده (FS%) : _
خطای خزش در 30 دقیقه (FS%) : ±0.0167 ≥
اثر دما بر حساسیت (FS/10ºC%) : ±0.0175 ≥
بالانس صفر (FS%) : ±2.0 ≥
ولتاژ تحریک (V) : 5 ~ 12
نسبت ولتاژ خروجی به ولتاژ تحریک : 2.0 ± 0.2 mV/V
مقاومت ورودی (Ω) : 406 ± 6
مقاومت خروجی (Ω) : 350 ± 3
حداکثر بار مجاز (Emax%) : %150
حداکثر بار نهایی - ایمن (Emax%) : %300
حداکثر بار جانبی مجاز (Emax%) : _
محدوده دمای مطلوب (ºC) : -10 ~ +40
محدوده دمای کاری (ºC) : -35 ~ +65
حداکثر ابعاد صفحه بارگذاری (mm) : 400 x 400
ابعاد (mm) : طول: 150 ، عرض: 35 ، ارتفاع: 40
Datasheet L6E (PDF)
Datasheet L6E (PDF)
Datasheet
PDF 2.8KB
Datasheet L6E (PDF)
NTEP Certificate L6E (PDF)
Certification
PDF 3.71KB
Datasheet L6E (PDF)
OIML Test Certificate L6E (PDF)
Certification
PDF 3.7KB
Datasheet L6E (PDF)
CE Certificate of Compliance L6E (PDF)
CE Certification
PDF 2.84KB
Datasheet L6E (PDF)
OIML Certificate of Conformity L6E (PDF)
Certification
PDF 3.47KB