• از سری لودسل های تک پایه
 • ساخته شده از: Aluminum Alloy
 • دارای درجه حفاظت: IP65
 • حداکثر ابعاد صفحه بارگذاری: 450×450 میلی متر
 • دارای گواهی نامه بین المللی OIML R60
Capacity
 • 250Kg
 • 200Kg
 • 500Kg
 • 400Kg
 • 300Kg
 • 150Kg
 • 100Kg
 • 50Kg
مدل :L6E3
کلاس دقت مطابق با OIML R-60 : C3
جنس : آلیاژ آلومینیوم
درجه آب بندی : IP65
حداکثر تعداد تقسیمات داخلی : 3000
حداقل تقسیمات داخلی : 10000
خطای مجموع (FS%) :±0.0230 ≥
خطای تکرار پذیری (FS%) : _
حداقل خروجی بار مرده (FS%) : _
خطای خزش در 30 دقیقه (FS%) : ±0.0167 ≥
اثر دما بر حساسیت (FS/10ºC%) : ±0.0175 ≥
بالانس صفر (FS%) : ±2.0 ≥
ولتاژ تحریک (V) : 5 ~ 12
نسبت ولتاژ خروجی به ولتاژ تحریک : 2.0 ± 0.2 mV/V
مقاومت ورودی (Ω) : 406 ± 6
مقاومت خروجی (Ω) : 350 ± 3 .5
حداکثر بار مجاز (Emax%) : %150
حداکثر بار نهایی - ایمن (Emax%) : %300
حداکثر بار جانبی مجاز (Emax%) : _
محدوده دمای مطلوب (ºC) : -10 ~ +40
محدوده دمای کاری (ºC) : -35 ~ +65
حداکثر ابعاد صفحه بارگذاری (mm) : 450 x 450
ابعاد (mm) : طول: 150 ، عرض: 44 ، ارتفاع: 40
Datasheet L6E3 (PDF)
Datasheet L6E3 (PDF)
Datasheet
PDF 2.45KB
Datasheet L6E3 (PDF)
NTEP Certificate L6E3 (PDF)
Certification
PDF 2.36KB
Datasheet L6E3 (PDF)
OIML Test Certificate L6E3 (PDF)
Certification
PDF 3.02KB
Datasheet L6E3 (PDF)
CE Certificate of Compliance L6E3 (PDF)
CE Certification
PDF 3.05KB