•  از سری لودسل های تک پایه
  • ساخته شده از: Aluminum Alloy
  • دارای درجه حفاظت: IP65
  • دارای گواهی نامه بین المللی OIML R60

Capacity2t1t750Kg500Kg250Kg
حداکثر ابعاد صفحه بارگذاری :1200×1200 میلی متر800×600 میلی متر800×600 میلی متر

Capacity2t1t750kg500kg250kg
مدل :L6F
کلاس دقت مطابق با OIML R-60 : C3
جنس : آلیاژ آلومینیوم
درجه آب بندی : IP65
حداکثر تعداد تقسیمات داخلی : 3000
حداقل تقسیمات داخلی : 7000
خطای مجموع (FS%) :±0.0230 ≥
خطای تکرار پذیری (FS%) : _
حداقل خروجی بار مرده (FS%) : _
خطای خزش در 30 دقیقه (FS%) : ±0.0167 ≥
اثر دما بر حساسیت (FS/10ºC%) : ±0.0175 ≥
بالانس صفر (FS%) : ±2.0 ≥
ولتاژ تحریک (V) : 5 ~ 12
نسبت ولتاژ خروجی به ولتاژ تحریک : 2.0 ± 0.2 mV/V
مقاومت ورودی (Ω) : 406 ± 6380 ± 15380 ± 15
مقاومت خروجی (Ω) : 350 ± 3
حداکثر بار مجاز (Emax%) : %150
حداکثر بار نهایی - ایمن (Emax%) : %300
حداکثر بار جانبی مجاز (Emax%) : _
محدوده دمای مطلوب (ºC) : -10 ~ +40
محدوده دمای کاری (ºC) : -35 ~ +65
حداکثر ابعاد صفحه بارگذاری (mm) : 1200 x 1200600 x 800600 x 800
ابعاد (mm) : طول: 176 ، عرض: 76 ، ارتفاع: 125طول: 146 ، عرض: 60 ، ارتفاع: 95طول: 146 ، عرض: 60 ، ارتفاع: 95
Datasheet L6F (PDF)
Datasheet L6F (PDF)
Datasheet
PDF 2.43KB
Datasheet L6F (PDF)
OIML Test Certificate L6F (PDF)
Certification
PDF 2.53KB
Datasheet L6F (PDF)
CE Certificate of Compliance L6F (PDF)
CE Certification
PDF 3.00KB
Datasheet L6F (PDF)
OIML Certificate of Conformity L6F (PDF)
Certification
PDF 3.23KB