• از سری لودسل های تک پایه
  • ساخته شده از: Aluminum Alloy
  • دارای درجه حفاظت: IP65
  •  حداکثر ابعاد صفحه بارگذاری: 600×600 میلی متر
  • دارای گواهی نامه بین المللی OIML R60
Capacity
  • 20Kg
  • 15Kg
  • 8Kg
  • 4Kg
  • 10Kg
  • 5Kg
مدل :L6H5
کلاس دقت مطابق با OIML R-60 : C3
جنس : آلیاژ آلومینیوم
درجه آب بندی : IP65
حداکثر تعداد تقسیمات داخلی : 3000
حداقل تقسیمات داخلی : 15000
خطای مجموع (FS%) :±0.0230 ≥
خطای تکرار پذیری (FS%) : _
حداقل خروجی بار مرده (FS%) : _
خطای خزش در 30 دقیقه (FS%) : ±0.0200 ≥
اثر دما بر حساسیت (FS/10ºC%) : ±0.0210 ≥
بالانس صفر (FS%) : ±2.0 ≥
ولتاژ تحریک (V) : 5 ~ 12
نسبت ولتاژ خروجی به ولتاژ تحریک : 2.0 ± 0.2 mV/V
مقاومت ورودی (Ω) : 409 ± 6
مقاومت خروجی (Ω) : 350 ± 3
حداکثر بار مجاز (Emax%) : %150
حداکثر بار نهایی - ایمن (Emax%) : %300
حداکثر بار جانبی مجاز (Emax%) : _
محدوده دمای مطلوب (ºC) : -10 ~ +40
محدوده دمای کاری (ºC) : -35 ~ +65
حداکثر ابعاد صفحه بارگذاری (mm) : 200 x 200
ابعاد (mm) : طول: 80 ، عرض: 20 ، ارتفاع: 50
Datasheet L6G (PDF)
Datasheet L6G (PDF)
Datasheet
PDF 3.13KB
Datasheet L6G (PDF)
OIML Test Certificate L6G (PDF)
Certification
PDF 3.15KB
Datasheet L6G (PDF)
CE Certificate of Compliance L6G (PDF)
CE Certification
PDF 3.14KB
Datasheet L6G (PDF)
OIML Certificate of Conformity L6G (PDF)
Certification
PDF 2.56KB