•  از سری لودسل های تک پایه
  • ساخته شده از: Aluminum Alloy
  • دارای درجه حفاظت: IP65
  • حداکثر ابعاد صفحه بارگذاری: 200×200 میلی متر
  • دارای گواهی نامه بین المللی OIML R60
Capacity
  • 20Kg
  • 15Kg
  • 8Kg
  • 4Kg
  • 10Kg
  • 5Kg
مدل :L6H5
کلاس دقت مطابق با OIML R-60 : C3
جنس : آلیاژ آلومینیوم
درجه آب بندی : IP65
حداکثر تعداد تقسیمات داخلی : 3000
حداقل تقسیمات داخلی : 15000
خطای مجموع (FS%) :±0.0230 ≥
خطای تکرار پذیری (FS%) : _
حداقل خروجی بار مرده (FS%) : _
خطای خزش در 30 دقیقه (FS%) : ±0.0200 ≥
اثر دما بر حساسیت (FS/10ºC%) : ±0.0210 ≥
بالانس صفر (FS%) : ±2.0 ≥
ولتاژ تحریک (V) : 5 ~ 12
نسبت ولتاژ خروجی به ولتاژ تحریک : 2.0 ± 0.2 mV/V
مقاومت ورودی (Ω) : 409 ± 6
مقاومت خروجی (Ω) : 350 ± 3
حداکثر بار مجاز (Emax%) : %150
حداکثر بار نهایی - ایمن (Emax%) : %300
حداکثر بار جانبی مجاز (Emax%) : _
محدوده دمای مطلوب (ºC) : -10 ~ +40
محدوده دمای کاری (ºC) : -35 ~ +65
حداکثر ابعاد صفحه بارگذاری (mm) : 200 x 200
ابعاد (mm) : طول: 80 ، عرض: 20 ، ارتفاع: 50
Datasheet L6H5 (PDF)
Datasheet L6H5 (PDF)
Datasheet
PDF 3.13KB

OIML Test Certificate L6H5 (PDF)
Certification
PDF 2.82KB

CE Certificate of Compliance L6H5 (PDF)
CE Certification
PDF 2.45KB