• از سری لودسل های تک پایه
 • ساخته شده از: Aluminum Alloy
 • دارای درجه حفاظت: IP65
 • حداکثر ابعاد صفحه بارگذاری: 400×350 میلی متر
 • دارای گواهی نامه بین المللی OIML R60
Capacity
 • 8kg
 • 5kg
 • 40kg
 • 30kg
 • 20kg
 • 10kg
 • 100kg
 • 75kg
 • 50kg
 • 15kg
 • 3kg
مدل :L6N
کلاس دقت مطابق با OIML R-60 : C3D
جنس : آلیاژ آلومینیوم
درجه آب بندی : IP65
حداکثر تعداد تقسیمات داخلی : 3000
حداقل تقسیمات داخلی : 12000
خطای مجموع (FS%) :±0.0230 ≥
خطای تکرار پذیری (FS%) : _
حداقل خروجی بار مرده (FS%) : _
خطای خزش در 30 دقیقه (FS%) : ±0.0167 ≥
اثر دما بر حساسیت (FS/10ºC%) : ±0.0175 ≥
بالانس صفر (FS%) : ±2.0 ≥
ولتاژ تحریک (V) : 5 ~ 12
نسبت ولتاژ خروجی به ولتاژ تحریک : 2.0 ± 0.2 mV/V
مقاومت ورودی (Ω) : 409 ± 6
مقاومت خروجی (Ω) : 350 ± 3
حداکثر بار مجاز (Emax%) : %150
حداکثر بار نهایی - ایمن (Emax%) : %300
حداکثر بار جانبی مجاز (Emax%) : _
محدوده دمای مطلوب (ºC) : -10 ~ +40
محدوده دمای کاری (ºC) : -35 ~ +65
حداکثر ابعاد صفحه بارگذاری (mm) : 350 x 400
ابعاد (mm) : طول: 150 ، عرض: 25.4 ، ارتفاع: 40
Datasheet L6N (PDF)
Datasheet L6N (PDF)
Datasheet
PDF 2.58KB
Datasheet L6N (PDF)
NTEP Certificate L6N (PDF)
Certification
PDF 2.34KB
Datasheet L6N (PDF)
OIML Test Certificate L6N (PDF)
Certification
PDF 3.02KB
Datasheet L6N (PDF)
CE Certificate of Compliance L6N (PDF)
CE Certification
PDF 3.24KB
Datasheet L6N (PDF)
OIML Certificate of Conformity L6N (PDF)
Certification
PDF 3.72KB