• از سری لودسل های تک پایه
  • ساخته شده از: Aluminum Alloy
  • دارای درجه حفاظت: IP65
  • حداکثر ابعاد صفحه بارگذاری: 400×400 میلی متر
  • دارای گواهی نامه بین المللی OIML R60
Capacity
  • 100kg
  • 50kg
  • 250kg
  • 150kg
  • 200kg
مدل :L6Q
کلاس دقت مطابق با OIML R-60 : C3D
جنس : آلیاژ آلومینیوم
درجه آب بندی : IP65
حداکثر تعداد تقسیمات داخلی : 3000
حداقل تقسیمات داخلی : 10000
خطای مجموع (FS%) :±0.0230 ≥
خطای تکرار پذیری (FS%) : _
حداقل خروجی بار مرده (FS%) : _
خطای خزش در 30 دقیقه (FS%) : ±0.0167 ≥
اثر دما بر حساسیت (FS/10ºC%) : ±0.0175 ≥
بالانس صفر (FS%) : ±2.0 ≥
ولتاژ تحریک (V) : 5 ~ 12
نسبت ولتاژ خروجی به ولتاژ تحریک : 2.0 ± 0.2 mV/V
مقاومت ورودی (Ω) : 406 ± 6
مقاومت خروجی (Ω) : 350 ± 3
حداکثر بار مجاز (Emax%) : %150
حداکثر بار نهایی - ایمن (Emax%) : %300
حداکثر بار جانبی مجاز (Emax%) : _
محدوده دمای مطلوب (ºC) : -10 ~ +40
محدوده دمای کاری (ºC) : -35 ~ +65
حداکثر ابعاد صفحه بارگذاری (mm) : 400 x 400
ابعاد (mm) : طول: 150 ، عرض: 44 ، ارتفاع: 38.1
Datasheet L6Q (PDF)
Datasheet L6Q (PDF)
Datasheet
PDF 2.78KB
Datasheet L6Q (PDF)
NTEP Certificate L6Q (PDF)
Certification
PDF 2.23KB
Datasheet L6Q (PDF)
OIML Test Certificate L6Q (PDF)
Certification
PDF 2.75KB
Datasheet L6Q (PDF)
CE Certificate of Compliance L6Q (PDF)
CE Certification
PDF 3.45KB
Datasheet L6Q (PDF)
OIML Certificate of Conformity L6Q (PDF)
Certification
PDF 3.12KB