• از سری لودسل های تک پایه
 • ساخته شده از: Aluminum Alloy
 • دارای درجه حفاظت: IP65
 • حداکثر ابعاد صفحه بارگذاری: 800×800 میلی متر
 • دارای گواهی نامه بین المللی OIML R60
Capacity
 • 100kg
 • 50kg
 • 250kg
 • 200kg
 • 150kg
 • 75kg
 • 1t
 • 635kg
 • 500kg
 • 300kg
مدل : L6T
کلاس دقت مطابق با OIML R-60 : C3
جنس : آلیاژ آلومینیوم
درجه آب بندی : IP65
حداکثر تعداد تقسیمات داخلی : 3000
حداقل تقسیمات داخلی : 650015000
خطای مجموع (FS%) : ±0.0230 ≥
خطای تکرار پذیری (FS%) : _
حداقل خروجی بار مرده (FS%) : _
خطای خزش در 30 دقیقه (FS%) : ±0.0167 ≥
اثر دما بر حساسیت (FS/10ºC%) : ±0.0175 ≥
بالانس صفر (FS%) : ±2.0 ≥
ولتاژ تحریک (V) : 5 ~ 12
نسبت ولتاژ خروجی به ولتاژ تحریک : 2.0 ± 0.2 mV/V
مقاومت ورودی (Ω) : 409 ± 6
مقاومت خروجی (Ω) : 350 ± 3
حداکثر بار مجاز (Emax%) : %150
حداکثر بار نهایی - ایمن (Emax%) : %300
حداکثر بار جانبی مجاز (Emax%) : _
محدوده دمای مطلوب (ºC) : -10 ~ +40
محدوده دمای کاری (ºC) : -20 ~ +50
حداکثر ابعاد صفحه بارگذاری (mm) : 800 x 800
ابعاد (mm) : طول: 191 ، عرض: 76.2 ، ارتفاع: 75.4
Datasheet L6T (PDF)
Datasheet
Datasheet
PDF 3.45KB
Datasheet L6T (PDF)
NTEP Certificate L6T (PDF)
Certification
PDF 2.56KB
Datasheet L6T (PDF)
OIML Test Certificate L6T (PDF)
Certification
PDF 3.24KB
Datasheet L6T (PDF)
CE Certificate of Compliance L6T (PDF)
CE Certification
PDF 2.75KB
Datasheet L6T (PDF)
OIML Certificate of Conformity L6T (PDF)
Certification
PDF 3.14KB