• از سری لودسل های تک پایه
  • ساخته شده از: Aluminum Alloy
  • دارای درجه حفاظت: IP65
  • حداکثر ابعاد صفحه بارگذاری: 450×450 میلی متر
Capacity
  • 500kg
  • 300kg
  • 250kg
  • 200kg
  • 150kg
  • 100kg
  • 50kg
مدل : PA6
کلاس دقت مطابق با OIML R-60 : C3
جنس : Aluminum Alloy
درجه آب بندی : IP65
حداکثر تعداد تقسیمات داخلی : 3000
حداقل تقسیمات داخلی : 10000
خطای مجموع (FS%) : ±0.0200 ≥
خطای تکرار پذیری (FS%) : _
حداقل خروجی بار مرده (FS%) : _
خطای خزش در 30 دقیقه (FS%) : ±0.0170 ≥
اثر دما بر حساسیت (FS/10ºC%) : ±0.0178 ≥
بالانس صفر (FS%) : ±2.0 ≥
ولتاژ تحریک (V) : 5 ~ 15
نسبت ولتاژ خروجی به ولتاژ تحریک : 2.0 ± 0.3 mV/V
مقاومت ورودی (Ω) : 410 ±10
مقاومت خروجی (Ω) : 350 ± 3 .5
حداکثر بار مجاز (Emax%) : %150
حداکثر بار نهایی - ایمن (Emax%) : %300
حداکثر بار جانبی مجاز (Emax%) : _
محدوده دمای مطلوب (ºC) : -10 ~ +40
محدوده دمای کاری (ºC) : -20 ~ +50
حداکثر ابعاد صفحه بارگذاری (mm) : 450 x 450
ابعاد (mm) : طول: 150 ، عرض: 44 ، ارتفاع: 40
Datasheet PA6 (PDF)
Datasheet PA6 (PDF)
Datasheet
PDF 3.45KB