• از سری لودسل های تک پایه
  • ساخته شده از: Aluminum Alloy
  • دارای درجه حفاظت: IP65
  • حداکثر ابعاد صفحه بارگذاری: 200×200 میلی متر
Capacity
  • 1.2kg
  • 1kg
  • 600g
  • 300g
  • 3kg
  • 1.5kg
مدل : PAB
کلاس دقت مطابق با OIML R-60 : C6
جنس : Aluminum Alloy
درجه آب بندی : IP65
حداکثر تعداد تقسیمات داخلی : 6000
حداقل تقسیمات داخلی : 25000
خطای مجموع (FS%) : ±0.005 ≥
خطای تکرار پذیری (FS%) : ±0.012 ≥
حداقل خروجی بار مرده (FS%) : _
خطای خزش در 30 دقیقه (FS%) : ±0.012 ≥
اثر دما بر حساسیت (FS/10ºC%) : ±0.020 ≥
بالانس صفر (FS%) : ±2.0 ≥
ولتاژ تحریک (V) : 5 ~ 12
نسبت ولتاژ خروجی به ولتاژ تحریک : 0.9 ± 0.1 mV/V
مقاومت ورودی (Ω) : 405 ± 7
مقاومت خروجی (Ω) : 350 ± 3.5
حداکثر بار مجاز (Emax%) : %120
حداکثر بار نهایی - ایمن (Emax%) : %150
حداکثر بار جانبی مجاز (Emax%) : _
محدوده دمای مطلوب (ºC) : -10 ~ +40
محدوده دمای کاری (ºC) : -20 ~ +50
حداکثر ابعاد صفحه بارگذاری (mm) : 200 x 200
ابعاد (mm) : طول: 110 ، عرض: 10 ، ارتفاع: 33
Datasheet PAB (PDF)
Datasheet PAB (PDF)
Datasheet
PDF 3.45KB