• از سری لودسل های تک پایه
 • ساخته شده از: Aluminum Alloy
 • دارای درجه حفاظت: IP65
 • حداکثر ابعاد صفحه بارگذاری: 600×600 میلی متر
Capacity
 • 100kg
 • 50kg
 • 750kg
 • 250kg
 • 600kg
 • 500kg
 • 300kg
 • 150kg
 • 1t
مدل : PAL1
کلاس دقت مطابق با OIML R-60 : C3
جنس : Aluminum Alloy
درجه آب بندی : IP65
حداکثر تعداد تقسیمات داخلی : 3000
حداقل تقسیمات داخلی : 10000
خطای مجموع (FS%) : ±0.0200 ≥
خطای تکرار پذیری (FS%) : _
حداقل خروجی بار مرده (FS%) : _
خطای خزش در 30 دقیقه (FS%) : ±0.0170 ≥
اثر دما بر حساسیت (FS/10ºC%) : ±0.0178 ≥
بالانس صفر (FS%) : ±2.0 ≥
ولتاژ تحریک (V) : 5 ~ 15
نسبت ولتاژ خروجی به ولتاژ تحریک : 2.0 ± 0.3 mV/V
مقاومت ورودی (Ω) : 405 ± 5
مقاومت خروجی (Ω) : 350 ± 3.5
حداکثر بار مجاز (Emax%) : %150
حداکثر بار نهایی - ایمن (Emax%) : %300
حداکثر بار جانبی مجاز (Emax%) : _
محدوده دمای مطلوب (ºC) : -10 ~ +40
محدوده دمای کاری (ºC) : -20 ~ +50
حداکثر ابعاد صفحه بارگذاری (mm) : 600 x 600
ابعاد (mm) : طول: 174 ، عرض: 60 ، ارتفاع: 65
Datasheet PAL1 (PDF)
Datasheet PAL1 (PDF)
Datasheet
PDF 3.45KB