عضو شوید !

ما در تیم امرن همه در تلاش هستیم که بهترین اطلاعات را در اختیار شما و تمام مشتریان خود بگذاریم شما میتوانید با عضویت در سایت ما از به روزترین اطلاعات آگاهی کال داشته باشید !

اخبار داغ

پست وبلاگ

بریر جهت ایزولاسیون سیگنال سنسورهای دمایی
Phonix
MACX Analog EX, فونیکس کنتاکت-برند

بریر جهت ایزولاسیون سیگنال سنسورهای دمایی 

…….
جدول مشخصات فنی این ایزولاتور به شرح زیر است :

ایزوالسیون سیگنال سنسورهای دمایی

خروجیورودیشرح کالاکدکالاTemperature

بریر جهت PT100 بمنظور تبدیل ـ تقویت و ایزوالسیون سیگنال سنسورهای دمایی از محیط EX به محیط نرمال )SAFE( با خروجی جریانی و قابل برنامهریزی توسط نرم افزار F0(4)-20 mA
Pt, Ni, Cu sensors

0-2000 ohm


MACX MCR-EX-SL-RTD-I-NC


2865573
2865573

بریر جهت TC بمنظور تبدیل ـ تقویت و ایزوالسیون سیگنال سنسورهای دمایی از محیط EX به محیط نرمال )SAFE( با خروجی جریانی و قابل برنامهریزی توسط نرم افزار F0(4)-20 mA


E,J,K, N


MACX MCR-EX-SL-TC-I-NC


2865586
2865586

بریر جهت TC و PT100 بمنظور تبدیل ـ تقویت و ایزوالسیون سیگنال سنسورهای دمایی از محیط EX به محیط نرمال )SAFE( با خروجی ولتاژی یا جریانی و یک کنتاکت رلهایی ـ قابل برنامه ریزی توسط نرم افزار FDT0(4)-20 mA
Pt, Ni, Cu

B,E,J,K,N,R,S,T,L,U

,CA,DA,A1G,A2G,

A3G,MG,LG


MACX MCR-EX-T-UI-UP


2865654
2865654

دیگر محصولات امرن

دیدگاهتان را بنویسید

بخش های ضروری علامت گذاری شده اند *