عضو شوید !

ما در تیم امرن همه در تلاش هستیم که بهترین اطلاعات را در اختیار شما و تمام مشتریان خود بگذاریم شما میتوانید با عضویت در سایت ما از به روزترین اطلاعات آگاهی کال داشته باشید !

اخبار داغ

پست وبلاگ

ترمینال های با دو ورودی و دو خروجی
Phonix
ترمینالهای فنری نوع ST, فونیکس کنتاکت-برند

ترمینال های با دو ورودی و دو خروجی 

برای ســهولت در انشــعابات مرســوم (دو به دو) می تــوان از ایــن ترمینال ها اســتفاده نمود و نیز در جاهایی که نمی توان از ســیم با ســایزهای بالا اســتفاده کرد دو ســیم بــا ســایزهای پایین تر را موازی کرده و جریان بالاتری از آن میگیریم.

جدول مشخصات فنی این ترمینال ها به شرح زیر است :

ترمینالهای با دو ورودی و دو خروجی

لوازم جانبی Accessories

درپوش انتهایی
End cover
جداکننده
Partition plate
جامپر از بالا
Fixed bridge
شماره ترمینال
Lable
TypeOrderNo.TypeOrderNo.TypeOrderNo.
D-ST 2,5-QUATTRO3030514ATP-ST QUATTRO3030815FBS 2-4
FBS 3-4
FBS 4-4
FBS 5-4
FBS 10-4
FBS 20-4
3030116
3030129
3030132
3030145
3030158
3030352
ZB 4UC-TM 4
D-ST 2,5-QUATTRO3030514ATP-ST QUATTRO3030815FBS 2-5
FBS 3-5
FBS 4-5
FBS 5-5
FBS 10-5
FBS 20-5
3030161
3030174
3030187
3030190
3030213
3030226
ZB 5UC-TM 5
D-ST 4-QUATTRO3030527ATP-ST QUATTRO3030815FBS 2-6
FBS 3-6
FBS 4-6
FBS 5-6
FBS 10-6
FBS 20-6
3030336
3030242
3030255
3030349
3030271
3030365
ZB 6UC-TM 6
ترمینالهای فنری
با2 ورودی و2خروجی
TypeOrderNo.
ST 1,5 QUATTRO3031186
ST 1,5 QUATTRO BU3031199
ST 2,5 QUATTRO3031306
ST 2,5 QUATTRO BU3031319
ST 4 QUATTRO3031445
ST 4 QUATTRO BU3031458

دیگر محصولات امرن

دیدگاهتان را بنویسید

بخش های ضروری علامت گذاری شده اند *