عضو شوید !

ما در تیم امرن همه در تلاش هستیم که بهترین اطلاعات را در اختیار شما و تمام مشتریان خود بگذاریم شما میتوانید با عضویت در سایت ما از به روزترین اطلاعات آگاهی کال داشته باشید !

اخبار داغ

پست وبلاگ

ترمینال های با یک ورودی و دو خروجی
Phonix
ترمینالهای فنری نوع ST, فونیکس کنتاکت-برند

ترمینال های با یک ورودی و دو خروجی 

این ترمینال ها برای ســایز ســیم 1/5و 2/5 طراحی شده است و برای ســهولت در انشعابات مرسوم (یــک به دو) میتوان از این ترمینال ها اســتفاده نمود.

جدول مشخصات فنی این ترمینال ها به شرح زیر است :

ترمینالهای با یک ورودی و دو خروجی

لوازم جانبی Accessories

درپوش انتهایی
End cover
جداکننده
Partition plate
جامپر از بالا
Fixed bridge
شماره ترمینال
Lable
TypeOrderNo.TypeOrderNo.TypeOrderNo.
D-ST 2,5-TWIN3030488ATP-ST-TWIN3030789FBS 2-4
FBS 3-4
FBS 4-4
FBS 5-4
FBS 10-4
FBS 20-4
3030116
3030129
3030132
3030145
3030158
3030352
ZB 4UC-TM 4
D-ST 2,5-TWIN3030488ATP-ST-TWIN3030789FBS 2-5
FBS 3-5
FBS 4-5
FBS 5-5
FBS 10-5
FBS 20-5
3030161
3030174
3030187
3030190
3030213
3030226
ZB 5UC-TM 5
D-ST 4-TWIN3030491ATP-ST-TWIN3030789FBS 2-6
FBS 3-6
FBS 4-6
FBS 5-6
FBS 10-6
FBS 20-6
3030336
3030242
3030255
3030349
3030271
3030365
ZB 6UC-TM 6
D-ST 6-TWIN3036767----FBS 2-8
FBS 3-8
FBS 4-8
FBS 5-8
FBS 10-8
3030284
3030297
3030307
3030310
3030323
ZB 8UC-TM 8
D-ST 10-TWIN3035315---- FBS 2-103005947ZB 10UC-TM 10
D-ST 16-TWIN3035357----FBS 2-123005950ZB 12UC-TM 12
ترمینالهای فنری
با1 ورودی و2خروجی
TypeOrderNo.
ST 1,5-TWIN3031128
ST 1,5-TWIN BU3031131
ST 2,5-TWIN3031241
ST 2,5-TWIN BU3031254
ST 4-TWIN3031393
ST 4-TWIN BU3031403
ST 6-TWIN3036466
ST 6-TWIN BU3036479
ST 10-TWIN3035288
ST 10-TWIN BU3035292
ST 16-TWIN3035328
ST 16-TWIN BU3035331

دیگر محصولات امرن

دیدگاهتان را بنویسید

بخش های ضروری علامت گذاری شده اند *