عضو شوید !

ما در تیم امرن همه در تلاش هستیم که بهترین اطلاعات را در اختیار شما و تمام مشتریان خود بگذاریم شما میتوانید با عضویت در سایت ما از به روزترین اطلاعات آگاهی کال داشته باشید !

اخبار داغ

پست وبلاگ

ترمینال های تا سایز سیم 240 میلی متر مربع
Phonix
ترمینال پیچی سری UK, فونیکس کنتاکت-برند

ترمینال های تا سایز سیم 240 میلی متر مربع 

ترمینال های تا سایز سیم 240 میلی متر مربع دارای ولتاژ نامی 800 ولت و جریان نامی 24 آمپر هستند و در صورتی ک بتوانند پاسخگوی ولتاژ و جریان مورد نظر شما باشند، یکی از بهترین گزینه هایی است که میتوانید انتخاب کنید.
جدول مشخصات فنی این ترمینال ها به شرح زیر است :

ترمینال تا سایز سیم 240 میلی متر مربع

لوازم جانبی Accessories

درپوش انتهایی
End cover
جداکننده ترمینال
Separating plate
جداکننده ترمینال
Partition plate
جامپرازبالا
Fixed bridge
جامپرازکنار
Insertion bridge
شماره ترمینال
Lable

TYPE OrderNo

TYPE OrderNo

TYPE OrderNo

TYPE OrderNo

TYPE OrderNo

3001022 D-UK 2,5
3001103 D-UK 2,5 BU

-- --
-- --

3003224 ATP-UK

3001624 FBRN 10-4 N

-- --
-- --

UC-TM4 ZB 4

3001022 D-UK 2,5
3001103 D-UK 2,5 BU

2770215 TS-KK 3

3003224 ATP-UK

2770642 FBRI 10-5 N

2303145 EBL 2-5
2303158 EBL 3-5
2303132 EBL 10-5

UC-TM5 ZB 5

3003020 D-UK 4/10
3003101 D-UK 4/10 BU

1302215 TS-K

3003224 ATP-UK

2770642 FBRI 10-5 N

2303145 EBL 2-5
2303158 EBL 3-5
2303132 EBL 10-5

UC-TM5 ZB 5

3003020 D-UK 4/10
3003101 D-UK 4/10 BU

1302215 TS-K

3003224 ATP-UK

203250 FBI 10-6 N

201155 EB 2-6
201142 EB 3-6
201139 EB 10-6

UC-TM6 ZB 6

3003020 D-UK 4/10
3003101 D-UK 4/10 BU

1302215 TS-K

3003224 ATP-UK

203263 FBI 10-8 N

202154 EB 2-8
202141 EB 3-8
202138 EB 10-8

UC-TM8 ZB 8

3003020 D-UK 4/10
3003101 D-UK 4/10 BU

1302215 TS-K

3003224 ATP-UK

203276 FBI 10-10

203153 EB 2-10
203328 EB 3-10
203137 EB 10-10

UC-TM10 ZB 10

3006027 D-UK 16
3006108 D-UK 16 BU

1302215 TS-K

3003224 ATP-UK

203454 FBI 10-12

3006137 EB 10-12

UC-TM12 ZB 12

-- --
-- --

-- --
-- --

-- --
-- --

201333 FBI 2-15

-- --
-- --

UC-TM16 ZB 16

-- --
-- --

-- --
-- --

-- --
-- --

201346 FBI 2-20
201317 FBI 3-20

-- --
-- --

UC-TM10 ZB 10

-- --
-- --

-- --
-- --

-- --
-- --

3213195 FBI 2-20 N
3213205 FBI 3-20 N

-- --
-- --

UC-TM10 ZB 10

-- --
-- --

-- --
-- --

-- --
-- --

-- --
-- --

201362 EB 2-25/UKH
201375 EB 3-25/UKH

UC-TM10 ZB 10

-- --
-- --

-- --
-- --

-- --
-- --

-- --
-- --

201388 EB 2-31/UKH
201391 EB 3-31/UKH

UC-TM10 ZB 10

-- --
-- --

-- --
-- --

-- --
-- --

-- --
-- --

201401 EB 2-36/UKH
201414 EB 3-36/UKH

UC-TM10 ZB 10

ترمینال های
پیچی
TYPEOrder No.

ترمینال پیچی سایز 1.5

UK 1,5 N
UK 1,5 NBU
3005837
3005840

ترمینال پیچی سایز 2.5

UK 2,5 N
UK 2,5 N BU
3003347
3003350

ترمینال پیچی سایز 3

UK 3 N
UK 3 N BU
3001501
3001514

ترمینال پیچی سایز 5

UK 5 N
UK 5 N BU
3004362
3004388

ترمینال پیچی سایز 6

UK 6 N
UK 6 N BU
3004524
3004977

ترمینال پیچی سایز 10

UK 10 N
UK 10 N BU
3005073
3005086

ترمینال پیچی سایز 16

UK 16 N
UK 16 N BU
3006043
3006056

ترمینال پیچی سایز 35

UK 35 N
UK 35 N BU
3074130
3058350

ترمینال پیچی سایز 50

UKH 50
UKH 50 BU
3009118
3009105

ترمینال پیچی سایز 70

UKH 70
UKH 70 BU
3213140
3244601

ترمینال پیچی سایز 95

UKH 95
UKH 95 BU
3010013
3010136

ترمینال پیچی سایز 150

UKH 150
UKH 150 BU
3010110
3010123

ترمینال پیچی سایز 240

UKH 240
UKH 240 BU
3010217
711852

دیگر محصولات امرن

دیدگاهتان را بنویسید

بخش های ضروری علامت گذاری شده اند *