عضو شوید !

ما در تیم امرن همه در تلاش هستیم که بهترین اطلاعات را در اختیار شما و تمام مشتریان خود بگذاریم شما میتوانید با عضویت در سایت ما از به روزترین اطلاعات آگاهی کال داشته باشید !

اخبار داغ

پست وبلاگ

ترمینال های جریان بالا با قابلیت اتصال به سر کابل
Phonix
ترمینال پیچی سری UK, فونیکس کنتاکت-برند

ترمینال های جریان بالا با قابلیت اتصال به سر کابل 

ترمینال های جریان بالا با قابلیت اتصال به سر کابل جهت استفاده برای جریان های بالا میباشــد و با سرســیم های حلقه ای روی ترمینال نصــب میشــود. همــه ایــن ترمینال هــا قابلیت لیبل گذاری دارند و label سایز ZB 10) 10) برای آن ها بکار میرود.
جدول مشخصات فنی این ترمینال ها به شرح زیر است :

ترمینالهای جریان باال با قابلیت اتصال به سر کابل

Cover درپوشجدا کنندهSeparating plate

TYPE OrderNo

TYPE OrderNo

2130431 UHV 25-AH

2130402 UHV-TP1

2130444 UHV50-AH

2130402 UHV-TP1

2130457 UHV95-AH

2130415 UHV-TP2

2130460 UHV150-AH

2130415 UHV-TP2

2130473 UHV240-AH

2130415 UHV-TP2

سری UHV بدون كاورسری UHV
با دوطرف کاور
سری UHV با دو طرف کاور

TYPE OrderNo

TYPE OrderNo

TYPE OrderNo

2130004 UHV 25-AS/AS

2130101 UHV 25-KH/AS

2130156 UHV 25 KH/KH

2130017 UHV 50-AS/AS

2130114 UHV 50-KH/AS

2130169 UHV 50 KH/KH

2130020 UHV 95-AS/AS

2130127 UHV 95-KH/AS

2130172 UHV 95 KH/KH

2130033 UHV 150-AS/AS

2130130 UHV 150-KH/AS

2130185 UHV 150 KH/KH

2130046 UHV 240-AS/AS

2130143 UHV 240-KH/AS

2130198 UHV 240 KH/KH

دیگر محصولات امرن

دیدگاهتان را بنویسید

بخش های ضروری علامت گذاری شده اند *