عضو شوید !

ما در تیم امرن همه در تلاش هستیم که بهترین اطلاعات را در اختیار شما و تمام مشتریان خود بگذاریم شما میتوانید با عضویت در سایت ما از به روزترین اطلاعات آگاهی کال داشته باشید !

اخبار داغ

پست وبلاگ

ترمینال های قابل نصب روی شین زمین و نول
Phonix
ترمینال پیچی سری UK, فونیکس کنتاکت-برند

ترمینال های قابل نصب روی شین زمین و نول 

جهت ایجاد اتصال مســتقیم از شــین زمین یا نــول یا فاز بــدون نیاز به پانچ کردن در شــین (جلوگیری از کاهش سطح مقطع مفید شین) از این ترمینال ها استفاده میشود.

جدول مشخصات فنی این ترمینال ها به شرح زیر است :

ترمینالهای قابل نصب روی شین زمین و نول

لوازم جانبی Accessories

شین(باس بار)
Natural bus bar
نگهدارنده
Support
نگهدارنده دوبل
Double support
شماره ترمینال
Lable

TYPE OrderNo

TYPE OrderNo

402174 NLS-CU3/10 SN 1000MM

404428 AB/SS

404431 AB2/SS

UC-TM5 ZB 5

402174 NLS-CU3/10 SN 1000MM

404428 AB/SS

404431 AB2/SS

UC-TM5 ZB 5

402174 NLS-CU3/10 SN 1000MM

404428 AB/SS

404431 AB2/SS

UC-TM5 ZB 5

402174 NLS-CU3/10 SN 1000MM

404428 AB/SS

404431 AB2/SS

UC-TM5 ZB 5

402174 NLS-CU3/10 SN 1000MM

404428 AB/SS

404431 AB2/SS

UC-TM6 ZB 6

402174 NLS-CU3/10 SN 1000MM

404428 AB/SS

404431 AB2/SS

UC-TM6 ZB 6

402174 NLS-CU3/10 SN 1000MM

404428 AB/SS

404431 AB2/SS

UC-TM6 ZB 6

402174 NLS-CU3/10 SN 1000MM

404428 AB/SS

404431 AB2/SS

UC-TM6 ZB 6

402174 NLS-CU3/10 SN 1000MM

404428 AB/SS

404431 AB2/SS

UC-TM6 ZB 6

402174 NLS-CU3/10 SN 1000MM

404428 AB/SS

404431 AB2/SS

UC-TM6 ZB 6

402174 NLS-CU3/10 SN 1000MM

404428 AB/SS

404431 AB2/SS

UC-TM6 ZB 6

402174 NLS-CU3/10 SN 1000MM

404428 AB/SS

404431 AB2/SS

UC-TM6 ZB 6

402174 NLS-CU3/10 SN 1000MM

404428 AB/SS

404431 AB2/SS

-- --
-- --

402174 NLS-CU3/10 SN 1000MM

404428 AB/SS

404431 AB2/SS

-- --
-- --

402174 NLS-CU3/10 SN 1000MM

-- --
-- --

-- --
-- --

-- --
-- --

ترمینالهای قابل نصب
روی شین زمین و ارت
TYPEOrder No.
AK 4 404017
AKG 4 BU 421016
AKG 4 GNYE421029
AKG 4 BK 421032
AK 16 404033
AKG 16 BU423014
AKG 16 GNYE423027
AKG 16 BK 423030
AK 35 404046
AKG 35 BU424013
AKG 35 GNYE424026
AKG 35 BK 424039
EK 116 401010
EK 135 401023
AZK 35 702997

دیگر محصولات امرن

دیدگاهتان را بنویسید

بخش های ضروری علامت گذاری شده اند *