عضو شوید !

ما در تیم امرن همه در تلاش هستیم که بهترین اطلاعات را در اختیار شما و تمام مشتریان خود بگذاریم شما میتوانید با عضویت در سایت ما از به روزترین اطلاعات آگاهی کال داشته باشید !

اخبار داغ

پست وبلاگ

ترمینال های ولتاژی و ارت دوطبقه
Phonix
ترمینال پیچی سری UK, فونیکس کنتاکت-برند

ترمینال های ولتاژی و ارت دوطبقه 

جهــت صرفه جویی در عــرض تابلو و نیــز اتصال آسان در عمل کننده های دو سیمه صنعتی از این ترمینال ها استفاده میگردد.
جدول مشخصات فنی این ترمینال ها به شرح زیر است :

ترمینال های ولتاژی و ارت دوطبقه

لوازم جانبی Accessories

درپوش انتهایی
End cover
جامپرازبالا
Fixed bridge
جامپرازکنار
Insertion bridge
شماره ترمینال
Lable

TYPE OrderNo

TYPE OrderNo

TYPE OrderNo

2770024 D-UKK 3/5

3000175 FBRNI 2-5 N
3000162 FBRNI 3-5 N
3000159 FBRNI 4-5 N
2770639 FBRNI 10-5 N

2303132 EBL 10- 5

UC-TM 5 ZB 5

2770105 D-UKK 3/5 BU

3000175 FBRNI 2-5 N
3000162 FBRNI 3-5 N
3000159 FBRNI 4-5 N
2770639 FBRNI 10-5 N

2303132 EBL 10- 5

UC-TM 5 ZB 5

2770024 D-UKK 3/5

203250 FBI 10- 6

201155 EB 2-6
201142 EB 3-6
201139 EB 10-6

UC-TM 6 ZB 6

2770105 D-UKK 3/5 BU

203250 FBI 10- 6

201155 EB 2-6
201142 EB 3-6
201139 EB 10-6

UC-TM 6 ZB 6

3001394 D-UKKB 10

203276 FBI 10- 10


201155 EB 2-10
201142 EB 3-10
201139 EB 10-10

UC-TM 10 ZB 10

-- --
-- --

-- --
-- --

-- --
-- --

UC-TM 6 ZB 6

ترمینال های پیچی
دوطبقه
TYPEOrder No.
UKK 32770011
UKK 3 BU2770095
UKK 52774017
UKK 5 BU2774091
UKKB 102772077
UKK 5-PE2774211

دیگر محصولات امرن

دیدگاهتان را بنویسید

بخش های ضروری علامت گذاری شده اند *