عضو شوید !

ما در تیم امرن همه در تلاش هستیم که بهترین اطلاعات را در اختیار شما و تمام مشتریان خود بگذاریم شما میتوانید با عضویت در سایت ما از به روزترین اطلاعات آگاهی کال داشته باشید !

اخبار داغ

پست وبلاگ

ترمینال های ولتــاژی و ارت با ورودی و خروجی از یک طرف
Phonix
ترمینال پیچی سری UK, فونیکس کنتاکت-برند

ترمینال های ولتــاژی و ارت با ورودی و خروجی از یک طرف 

جهت اشغال شدن کمتر فضا و یا حذف کــردن کانال در موارد خاص از این ترمینال ها استفاده میشود.

جدول مشخصات فنی این ترمینال ها به شرح زیر است :

ترمینال های ولتاژی و ارت باورودی وخروجی از یک طرف

لوازم جانبی Accessories

درپوش انتهایی
End cover
جامپرازبالا
Fixed bridge
جامپرازکنار
Insertion bridge
شماره ترمینال
Lable

TYPE OrderNo

TYPE OrderNo

TYPE OrderNo

3002539 D-UK 3 RETURN

3000175 FBRNI 2-5 N
3000162 FBRNI 3-5 N
3000159 FBRNI 4-5 N
2770639 FBRNI 10-5 N

1401158 EB 2-5
1401145 EB 3-5
1401132 EB 10-5

UC-TM 5 ZB 5

3002571 D-UK 3 RETURN BU

3000175 FBRNI 2-5 N
3000162 FBRNI 3-5 N
3000159 FBRNI 4-5 N
2770639 FBRNI 10-5 N

1401158 EB 2-5
1401145 EB 3-5
1401132 EB 10-5

UC-TM 5 ZB 5

-- --
-- --

-- --
-- --

-- --
-- --

UC-TM 5 ZB 5

3002539 D-UK 3 RETURN

203250 FBI 10-6
201650 FBI 100-6
201867 FBI 20-6

201155 EB 2-6
201142 EB 3-6
201139 EB 10-6

UC-TM 6 ZB 6

3002571 D-UK 3 RETURN BU

203250 FBI 10-6
201650 FBI 100-6
201867 FBI 20-6

201155 EB 2-6
201142 EB 3-6
201139 EB 10-6

UC-TM 6 ZB 6

-- --
-- --

-- --
-- --

-- --
-- --

UC-TM 6 ZB 6

ترمینال های پیچی
باورودی وخروجی از یک طرف
TYPEOrder No.
UK 3 RETURN3002513
UK 3 RETURN BU3002568
UK 3 RETURN-PE3002555
UK 5 RETURN3002597
UK 5 RETURN BU3002490
UK 5 RETURN-PE3002584

دیگر محصولات امرن

دیدگاهتان را بنویسید

بخش های ضروری علامت گذاری شده اند *