عضو شوید !

ما در تیم امرن همه در تلاش هستیم که بهترین اطلاعات را در اختیار شما و تمام مشتریان خود بگذاریم شما میتوانید با عضویت در سایت ما از به روزترین اطلاعات آگاهی کال داشته باشید !

اخبار داغ

پست وبلاگ

ترمینال های چاقویی
Phonix
ترمینالهای فنری نوع ST, فونیکس کنتاکت-برند

ترمینال های چاقویی 

ترمینال هــای تیغــه ای جهــت تســت مــدار بکار میروند و یا به عبارت دیگر، در مواردی که نیاز اســت مســیر مدار جهــت اندازه گیــری و تســت ولتاژ؛ جریان یــا موارد دیگــر؛ به صورت مقطعــی باز یا بسته گردد، میتوان این ترمینال ها را بکار برد.

جدول مشخصات فنی این ترمینال ها به شرح زیر است :

ترمینالهای چاقویی

لوازم جانبی Accessories

درپوش انتهایی
End cover
جامپر از بالا
Fixed bridge
جداکننده
Partition plate
شماره ترمینال
Lable
TypeOrderNo.TypeOrderNo.TypeOrderNo.
D-ST 2,5-TWIN3030488FBS 2-5
FBS 3-5
FBS 4-5
FBS 5-5
FBS 10-5
FBS 20-5
3030161
3030174
3030187
3030190
3030213
3030226
ATP-ST-TWIN3030789ZB 5UC-TM5
----FBS 2-6
FBS 3-6
FBS 4-6
FBS 5-6
FBS 10-6
FBS 20-6
3030336
3030242
3030255
3030349
3030271
3030365
ATP-ST 43030721ZB 6 UC-TM6
ترمینالهای
چاقویی
TypeOrderNo.
ترمینال چاقویی سایز2.5
ST 2,5-MT3036343
ST 2,5-MT BU3037818
ترمینال چاقویی سایز4
ST 4-MT3038875

دیگر محصولات امرن

دیدگاهتان را بنویسید

بخش های ضروری علامت گذاری شده اند *