عضو شوید !

ما در تیم امرن همه در تلاش هستیم که بهترین اطلاعات را در اختیار شما و تمام مشتریان خود بگذاریم شما میتوانید با عضویت در سایت ما از به روزترین اطلاعات آگاهی کال داشته باشید !

اخبار داغ

پست وبلاگ

ترمینال هــای ســه طبقــه و چهــار طبقــه
Phonix
ترمینال پیچی سری UK, فونیکس کنتاکت-برند

ترمینال هــای ســه طبقــه و چهــار طبقــه 

ترمینال های خاص جهت اتصال آســان و کم حجم جهــت ارتباط بــا Sensorها و عمل کننده های ســه سیمه کاربرد دارند.

جدول مشخصات فنی این ترمینال ها به شرح زیر است :

ترمینال های سه وچهار طبقهSensor و Actuator

لوازم جانبی Accessories

جامپرازبالا
Fixed bridge
جامپرازکنار
Insertion bridge
شماره ترمینال
Lable

TYPE OrderNo

TYPE OrderNo

203250 FBI 10-6

2715940 EB 80-DIK BU
2715953 EB 80-DIK RD

UC-TM 6 ZB 6

203250 FBI 10-6

2715940 EB 80-DIK BU
2715953 EB 80-DIK RD

UC-TM 6 ZB 6

203250 FBI 10-6

2715940 EB 80-DIK BU
2715953 EB 80-DIK RD

UC-TM 6 ZB 6

203250 FBI 10-6

2715940 EB 80-DIK BU
2715953 EB 80-DIK RD

UC-TM 6 ZB 6

203250 FBI 10-6

2715937 EB 10-DIK GY
2716774 EB 10-DIK RD
2716680 EB 10-DIK BU

UC-TM 6 ZB 6


-- --
-- --

2715937 EB 10-DIK GY
2716774 EB 10-DIK RD
2716680 EB 10-DIK BU

UC-TM 6 ZB 6

203250 FBI 10-6


2715937 EB 10-DIK GY
2716774 EB 10-DIK RD
2716680 EB 10-DIK BU

UC-TM 6 ZB 6

203250 FBI 10-6

2715937 EB 10-DIK GY
2716774 EB 10-DIK RD
2716680 EB 10-DIK BU

UC-TM 6 ZB 6

ترمینال های پیچی
سه طبقه وچهار طبقه
TYPEOrder No.
DIK 1,5 2715966
DIK 1,5 BU2716059
DIKD 1,5 2715979
DIKD 1,5 BU 2716101
DOK 1,5 2717016
DOK 1,5-2D 2717139
VIOK 1,5 2718015
VIOK 1,5-3D/PE2718206

دیگر محصولات امرن

دیدگاهتان را بنویسید

بخش های ضروری علامت گذاری شده اند *