عضو شوید !

ما در تیم امرن همه در تلاش هستیم که بهترین اطلاعات را در اختیار شما و تمام مشتریان خود بگذاریم شما میتوانید با عضویت در سایت ما از به روزترین اطلاعات آگاهی کال داشته باشید !

اخبار داغ

پست وبلاگ

ترمینال هــای ولتــاژی و ترمینال هــای ارت بــا یک ورودی و دو خروجی
Phonix
ترمینال پیچی سری UK, فونیکس کنتاکت-برند

ترمینال هــای ولتــاژی و ترمینال هــای ارت بــا یک ورودی و دو خروجی 

برای ســهولت در انشعابات مرســوم (یک به دو) می توان از ترمینال هــای ولتــاژی و ترمینال هــای ارت بــا یک ورودی و دو خروجی استفاده نمود.
جدول مشخصات فنی این ترمینال ها به شرح زیر است :

ترمینال های ولتاژی و ارت

لوازم جانبی Accessories

درپوش انتهایی
End cover
جداکننده ترمینال
Separating plate
جامپرازبالا
Fixed bridge
جامپرازکنار
Insertion bridge
شماره ترمینال
Lable

TYPE OrderNo

TYPE OrderNo

TYPE OrderNo

TYPE OrderNo

1923034 D-UK 5-TWIN

1302215 TS-K

2770642 FBRI 10-5 N

2303145 EBL 2- 5
2303158 EBL 3-5
2303132 EBL 10-5

UC-TM 5 ZB 5

1923050 D-UK 5-TWIN BU

-- --
-- --

-- --
-- --

-- --
-- --

-- --
-- --

-- --
-- --

-- --
-- --

-- --
-- --

-- --
-- --

UC-TM 5 ZB 5

1923034 D-UK 5-TWIN

1302215 TS-K

203250 FBI 10-6

201155 EB 2- 6
201142 EB 3-6
201139 EB 10-6

UC-TM 6 ZB 6

1923050 D-UK 5-TWIN BU

-- --
-- --

-- --
-- --

-- --
-- --

-- --
-- --

-- --
-- --

-- --
-- --

-- --
-- --

-- --
-- --

UC-TM 6 ZB 6

-- --
-- --

2770215 TS-KK 3

203276 FBI 10-10

-- --
-- --

UC-TM10 ZB 10

-- --
-- --

-- --
-- --

-- --
-- --

-- --
-- --

UC-TM10 ZB 10

-- --
-- --

2770215 TS-KK 3

203276 FBI 10-10

-- --
-- --

UC-TM 10 ZB 10

-- --
-- --

-- --
-- --

-- --
-- --

-- --
-- --

UC-TM 10 ZB 10

ترمینال های پیچی
بایک ورودی ودوخروجی
TYPEOrder No.
UK 3- TWIN3002225
UK 3- TWIN BU3002416
UK 3- TWIN-PE1923128
UK 5- TWIN1923021
UK 5- TWIN BU1923047
UK 5- TWIN-PE1923076
UK 10- TWIN3005196
UK 10- TWIN BU 3005235
UK 10- TWIN-PE 3001433
UK 10- PLUS 3001381
UK 10- PLUS BU 3001475
UK 10- PLUS-PE 3001420

دیگر محصولات امرن

دیدگاهتان را بنویسید

بخش های ضروری علامت گذاری شده اند *