عضو شوید !

ما در تیم امرن همه در تلاش هستیم که بهترین اطلاعات را در اختیار شما و تمام مشتریان خود بگذاریم شما میتوانید با عضویت در سایت ما از به روزترین اطلاعات آگاهی کال داشته باشید !

اخبار داغ

پست وبلاگ

ترمینالهــای پیچــی و ترمینالهــای ارت بــا دو ورودی و دو خروجی
Phonix
ترمینال پیچی سری UT, فونیکس کنتاکت-برند

ترمینالهــای پیچــی و ترمینالهــای ارت بــا دو ورودی و دو خروجی 

برای ســهولت در انشعابات مرســوم (دو به دو) میتــوان از ایــن ترمینالها اســتفاده نمود و نیز در جاهایی که نمیتوان از ســیم با ســایزهای بالا اســتفاده کرد؛ دو ســیم با ســایزهای پایینتر را میتوان توســط این ترمینــال با یکدیگــر موازی کرده و جریان بالاتری از آن گرفت

جدول مشخصات فنی این ترمینال ها به شرح زیر است :

ترمینالهــای پیچــی و ترمینالهــای ارت

لوازم جانبی Accessories

درپوش انتهایی
End cover
جداکننده
Partition plate
جامپر
Fixed bridge
شماره ترمینال
Lable
TypeOrder No.TypeOrder No.TypeOrder No.
D-UT 2,5/4-QUATTRO3047170ATP-UT QUATTRO3047196FBS 2-5
FBS 3-5
FBS 4-5
FBS 5-5
FBS 10-5
FBS 20-5
3030161
3030174
3030187
3030190
3030213
3030226
ZB 5UC-TM 5
D-UT 2,5/4-QUATTRO3047170ATP-UT QUATTRO3047196FBS 2-6
FBS 3-6
FBS 4-6
FBS 5-6
FBS 10-6
FBS 20-6
3030336
3030242
3030255
3030349
3030271
3030365
ZB 6UC-TM 6
ترمینال های پیچی
بایک ورودی1خروجی
TypeOrder No.
UT 2,5 QUATTRO3044542
UT 2,5 QUATTRO BU3044555
UT 2,5 QUATTRO-PE3044568
UT 4 QUATTRO3044571
UT 4 QUATTRO BU3044584
UT 4 QUATTRO-PE3044597

دیگر محصولات امرن

دیدگاهتان را بنویسید

بخش های ضروری علامت گذاری شده اند *