عضو شوید !

ما در تیم امرن همه در تلاش هستیم که بهترین اطلاعات را در اختیار شما و تمام مشتریان خود بگذاریم شما میتوانید با عضویت در سایت ما از به روزترین اطلاعات آگاهی کال داشته باشید !

اخبار داغ

پست وبلاگ

ترمینالهــای پیچــی و ترمینالهــای ارت بــا یــک ورودی و دو خروجی
Phonix
ترمینال پیچی سری UT, فونیکس کنتاکت-برند

ترمینالهــای پیچــی و ترمینالهــای ارت بــا یــک ورودی و دو خروجی 

این ترمینالها برای ســایز سیم 2/5و 4طراحی شده است و برای ســهولت در انشعابات مرسوم (یــک به دو) میتوان از این ترمینالها اســتفاده نمود

جدول مشخصات فنی این ترمینال ها به شرح زیر است :

ترمینال های پیچی و ارت

لوازم جانبی Accessories

درپوش انتهایی
End cover
جداکننده
Partition plate
جامپر
Fixed bridge
شماره ترمینال
Lable
TypeOrder No.TypeOrder No.TypeOrder No.
D-UT 2,5/4 TWIN3047141ATP-UT-TWIN3047183FBS 2-5
FBS 3-5
FBS 4-5
FBS 5-5
FBS 10-5
FBS 20-5
3030161
3030174
3030187
3030190
3030213
3030226
ZB 5UC-TM 5
D-UT 2,5/4 TWIN3047141ATP-UT-TWIN3047183FBS 2-6
FBS 3-6
FBS 4-6
FBS 5-6
FBS 10-6
FBS 20-6
3030336
3030242
3030255
3030349
3030271
3030365
ZB 6UC-TM 6
ترمینال های پیچی
بایک ورودی ویک خروجی
TypeOrder No.
UT 2,5-TWIN3044513
UT 2,5-TWIN BU3044526
UT 2,5-TWIN-PE3044539
UT 4-TWIN3044364
UT 4-TWIN BU3044500
UT 4-TWIN-PE3044380

دیگر محصولات امرن

دیدگاهتان را بنویسید

بخش های ضروری علامت گذاری شده اند *