عضو شوید !

ما در تیم امرن همه در تلاش هستیم که بهترین اطلاعات را در اختیار شما و تمام مشتریان خود بگذاریم شما میتوانید با عضویت در سایت ما از به روزترین اطلاعات آگاهی کال داشته باشید !

اخبار داغ

پست وبلاگ

ترمینال های جریانی
Phonix
ترمینال پیچی سری UK, فونیکس کنتاکت-برند

ترمینال های جریانی 

این گــروه از ترمینال ها برای نمونه برداری و تســت جریان، بــه ویژه در اتصالات ترانس جریــان (CT)بکار میروند. کلیــه ترمینال های جریانی تا سایز ســیم 6 و ترمینال URTK/SS تا سایز سیم 4 و ترمینال 10 URTK/S-BEN تا ســایز ســیم 10 را ساپورت میکند.

جدول مشخصات فنی این ترمینال ها به شرح زیر است :

ترمینال های جریانی

لوازم جانبی Accessories

درپوش انتهایی
End Cover
جامپر از بالا
Fixed bridge
جامپر از کنار
Insertion bridge
جداکننده
Separating plate
جداکننده
Partition plate
Switch bar
for 3 phase
Switch bar
for 2 Terminals
Short circuit connector Double switch bar شماره ترمینال
Lable
TypeOrderNo.TypeOrderNo.TypeOrderNo.TypeOrderNo.TypeOrderNo.TypeOrderNo.TypeOrderNo.TypeOrderNo.TypeOrderNo.TypeOrderNo.
D-UGSK304023FB10- GSK/S305174----STSL-GSK305226ATS-GSK304227----SBJ2- 8/13-GSK/S305239----DSBJ-8/13-GSK/S305828ZB 8UC-TM 8
D-URTK310020FB10- RTK/S311171----TS-RTK310211ATS-RTK310224----USB 2-RTK/SASB2-RTK/S SB 2-RTK/S 311278 311281 311236 ----SB 4-RTK/S311265ZB 8UC-TM 8
D-URTK/SS321022FBRNI 10-6 N2770626----TS-URTK/SS321213ATS-URTK/SS321226----------------ZB 6UC-TM 6
D-URTK/S-BEN308029----EB2-8
EB3-8
EB10-8
202154
202141
202138
TS-RTK-BEN308210ATS-RTK-BEN308223----------------ZB 8UC-TM 8
D-URTK/S-BEN308029----EB2-8
EB3-8
EB10-8
202154
202141
202138
TS-RTK-BEN308210ATS-RTK-BEN308223----------------ZB 8UC-TM 8
D-URTK 63026340FBRI 10-8 N2772080------------SB2-8-TSB3-8-TSB4-8-TSB10-8-T3026366 3026492 3026379 3026382 ----KSSI 2-8
KSSI 4-8
3000722 3000735 ----ZB 8 UC-TM 8
D-URTK 63026340FBRI 10-8 N2772080------------SB2-8-TSB3-8-TSB4-8-TSB10-8-T 3026366 3026492 3026379 3026382 ----KSSI 2-8KSSI 4-8 3000722 3000735 ----ZB 8 UC-TM 8
ترمینال های پیچی
مینیاتوری
TypeOrderNo.
UGSK/S305080
URTK/S311087
URTK/SS321019
URTK/S-BEN309086
URTK/S-BEN 10309109
URTK 63026272
UGSK 63026285

دیگر محصولات امرن

دیدگاهتان را بنویسید

بخش های ضروری علامت گذاری شده اند *