سنسور (حسگر) E3JK جزو سنسور های نوری امرن با برد تشخیص زیاد محسوب میشود. از سنسور نوری برای تشخیص وجود یا عدم وجود مانع در مسیر کار، استفاده میشود. از قابلیت های منحصر بفرد این سنسور، امکان تغذیه با منبع جریان مستقیم DC و جریان متناوب AC است. بازه ولتاژ مورد نیاز در هر دو حالت بین 24 تا 240 ولت است.

کاربرد های سنسور

اطمینان از قرارگیری صحیح جعبه ها

تشخیص اتاق آسانسور

تشخیص قطعه کار ماشین آلات نجاری

تشخیص پالت اجسام روی نوار نقاله

به طور کلی سنسور های نوری بر اساس روش تشخیص، به سه دسته تقسیم میشوند:

  • دوطرفه
  • یک طرفه آینه دار
  • یک طرفه

به وسیله این سنسور میتوان حداکثر 40 متر در نوع دوطرفه، 7 متر یک طرفه آینه دار و 2.5 متر در مدل یک طرفه موانع را تشخیص داد.

در ادامه به توضیح سه نوع روش تشخیص این سنسور می پردازیم:

دوطرفه: در این حالت یک سنسور فرستنده و یک سنسور گیرنده به صورت جداگانه داریم که فرستنده نور را به سمت گیرنده ارسال میکند. در صورت عدم وجود مانع نور توسط گیرنده دریافت میشود. از مزایای این نوع سنسور ها امکان تشخیص در برد بالاتر به نسبت سایر مدل ها می باشد.

یک طرفه آینه دار: در این حالت از یک سنسور اصلی و یک آینه مخصوص استفاده میشود. وظیفه آینه صرفا بازتاب نور بوده و عملکرد الکتریکی ندارد. در این حالت نور منتشر شده از سنسور به آینه برخورد کرده و در صورت عدم وجود مانع، نور بازتاب شده توسط سنسور اصلی دریافت میشود.

یک طرفه: در این حالت فقط یک سنسور به تنهایی مورد استفاده قرار میگیرد. در این روش در صورت وجود مانع شدت بازتابِ نور تابیده شده، تغییر کرده و سنسور مانع را تشخیص میدهد. این روش برای تشخیص مانع در فواصل کوتاه کاربرد دارد.

خروجی سنسور نوری:

در سنسور های نوری با رویت مانع فرمان صادر شده و خروجی قطع یا وصل میگردد.

این فرمان به دو حالت Dark-on  و Light-on کنترل میشود:

Dark-on : در حالت عادی خروجی وصل و در صورت تشخیص مانع خروجی قطع میشود.

Light-on : در حالت عادی خروجی قطع و در صورت تشخیص مانع خروجی وصل میشود.

برای تنظیم از پیچ موجود روی سنسور همانند شکل مقابل استفاده می کنیم

نوع خروجی سنسور:

برای کنترل قطع و وصل خروجی از دو قطعه پرکاربرد ترانزیستور و رله استفاده میشود، سنسور های E3JK در دو مدل خروجی با ترانزیستور و یا رله عرضه میشود که هر کدام کاربرد خاص خود را دارد:

ترانزیستور: این مدل در دو حالت PNP و NPN وجود دارد و برای کنترل خروجی ها با جریان کم مورد استفاده قرار میگیرد

رله: از این مدل در مواقعی استفاده میشود که برای کنترل خروجی جریان بیشتری مورد نیاز است.

 

قابلیت MSR در روش تشخیص یک طرفه آینه دار:

از این قابلیت برای دریافت نور های بازتاب شده از آینه که صرفا از سنسور منتشر میشود، مورد استفاده قرار میگیرد. برای این کار از ویژگی قطبی نور استفاده میکند. برای مثال در سنسوری با قابلیت MSR نور به صورت افقی تابیده میشود و پس از برخورد به آینه مخصوص به صورت عمودی به سمت سنسور بازتابیده میشود.

 

 

توضیحات عملکرد:

اشعه نور به صورت افقی از سنسور منتشر میشود

با برخورد به آینه مخصوص نور از حالت افقی به عمودی تغییر میکند.

نور بازتابیده شده عمودی به گیرنده سنسور برخورد میکند.

از این قابلیت برای تشخیص اجسام شفاف استفاده میشود. با عملکردی که از این قابلیت در بالا توضیح داده شد، سنسور نوری با این قابلیت میتواند اجسام آینه مانند را همانطور که در شکل زیر میبینید، تشخیص دهد.

اگر سنسور فاقد این قابلیت باشد، نور بازتاب شده از اجسام آینه مانند همانند نور بازتاب شده از آینه مخصوص سنسور عمل کرده و تشخیص جسم آینه مانند را غیر ممکن میکند. این قابلیت با تغییر جهت افقی و عمودی نور، این ضعف را پوشش میدهد و تشخیص اجسام آینه مانند را ممکن میسازد.

مخفف Mirror Surface Rejection : در سنسور های یک طرفه آینه دار از قابلیتی به نام MSR استفاده میشود که بتوان با وجود آن اجسام شفاف را نیز تشخیص داد. برای مثال در صورت عدم وجود این قابلیت، هنگام قرار گیری بطری شیشه ای، سنسور تشخیص مانع صادر نمیکند.

 

 

 

نوع اشعه تابشی سنسور:

این سنسور برای تشخیص مانع از نوعی اشعه نوری استفاده میکند و متناسب با سه حالت عملکردی که در بالا شرح دادیم مانع را تشخیص میدهد. اما بسته به کاربرد های مختلف نوع اشعه نوری مورد استفاده در این سنسور میتواند یکی از دو حالت زیر باشد:

  • مرئی قرمز رنگ که با خط انتشار آن با چشم قابل مشاهده است
  • نامرئی فروسرخ که بدون رنگ است و خط انتشار آن قابل ردیابی نیست (اشعه مورد استفاده در کنترل تلویزیون)

 

بررسی تفضیلی مدل نامبر سنسور:

در جدول زیر به تفضیل به بررسی انواع مدل های این سنسور پر کاربرد به صورت جامع می پردازیم:

حالت خروجی رله:

توضیحات:

1: فرستنده و گیرنده سنسور های دو طرفه در یک پکیچ با هم فروخته می شوند

2: حداقل فاصله بین سنسور و آینه در این مدل ها باید 100 میلی متر باشد

در صورتی که در انتهای مدل سنسور -C وجود نداشته باشد، براکت و آینه در بسته بندی موجود نبوده و باید جداگانه تهیه کنید.

حالت خروجی ترانزیستور:

 

تجهیزات جانبی:

براکت جهت نصب سنسور

جهت خرید یا اطلاعات بیشتر راجع به سنسور میتوانید به صفحه محصول سنسور نوری E3JK مراجعه کنید