• از سری لودسل های اختصاصی
  • ساخته شده از: Nickel Plated Alloy Steel
  • دارای درجه حفاظت: IP67
Capacity15t
مدل : H10J
کلاس دقت مطابق با OIML R-60 : G10
جنس : Nickel Plated Alloy Steel
درجه آب بندی : IP68
حداکثر تعداد تقسیمات داخلی : -
حداقل تقسیمات داخلی : 700
خطای مجموع (FS%) : ±1.000 ≥
خطای تکرار پذیری (FS%) : -
حداقل خروجی بار مرده (FS%) : -
خطای خزش در 30 دقیقه (FS%) : ±0.1 ≥
اثر دما بر حساسیت (FS/10ºC%) : ±0.1 ≥
بالانس صفر (FS%) : ±2.0 ≥
ولتاژ تحریک (V) : 5 ~ 12
نسبت ولتاژ خروجی به ولتاژ تحریک : 0.5 ± 0.05 mV/V
مقاومت ورودی (Ω) : 387 ± 25
مقاومت خروجی (Ω) : 350 ± 3.5
حداکثر بار مجاز (Emax%) : %120
حداکثر بار نهایی - ایمن (Emax%) : %150
حداکثر بار جانبی مجاز (Emax%) : -
محدوده دمای مطلوب (ºC) : -10 ~ +40
محدوده دمای کاری (ºC) : -35 ~ +70
ابعاد (mm) : طول: 327 ، عرض: 63.5 ، ارتفاع: 56.5
Datasheet H10J (PDF)
Datasheet H10J (PDF)
Datasheet
PDF 3.02KB
Datasheet H10J (PDF)
Application Guideline H10J (PDF)
Application
PDF 3.78KB
Datasheet H10J (PDF)
CE Certificate of Compliance H10J (PDF)
CE Certification
PDF 3.55KB