• از سری لودسل های کششی و فشاری به شکل استوانه ای
  • ساخته شده از: Nickel Plated Alloy Steel
  • دارای درجه حفاظت: IP68
  • دارای گواهی نامه بین المللی OIML R60
Capacity
  • 500kg
  • 1t
  • 2t
  • 3t
  • 5t
10t20t50t
مدل : HM2D4
کلاس دقت مطابق با OIML R-60 : C3G1G3
جنس : Nickel Plated Alloy Steel
درجه آب بندی : IP68
حداکثر تعداد تقسیمات داخلی : 30001000500
حداقل تقسیمات داخلی : 7500
خطای مجموع (FS%) : ±0.02 ≥±0.1 ≥±0.3 ≥
خطای تکرار پذیری (FS%) : -
حداقل خروجی بار مرده (FS%) : -
خطای خزش در 30 دقیقه (FS%) : ±0.016 ≥±0.05 ≥±0.1 ≥
اثر دما بر حساسیت (FS/10ºC%) : ±0.011 ≥±0.1 ≥±0.2 ≥
بالانس صفر (FS%) : ±1.0 ≥
ولتاژ تحریک (V) : 5 ~ 12
نسبت ولتاژ خروجی به ولتاژ تحریک : 2.0 ± 0.002 mV/V
مقاومت ورودی (Ω) : 350 ± 3.5
مقاومت خروجی (Ω) : 350 ± 3.5
حداکثر بار مجاز (Emax%) : %150
حداکثر بار نهایی - ایمن (Emax%) : %300
حداکثر بار جانبی مجاز (Emax%) : -
محدوده دمای مطلوب (ºC) : -10 ~ +40
محدوده دمای کاری (ºC) : -35 ~ +65
ابعاد (mm) : ارتفاع: 70 ، قطر: 105ارتفاع: 80 ، قطر: 120ارتفاع: 90 ، قطر: 155ارتفاع: 90 ، قطر: 155ارتفاع: 120 ، قطر: 200
Datasheet HM2D4 (PDF)
Datasheet HM2D4 (PDF)
Datasheet
PDF 3.55KB