• از سری لودسل های خمشی و برشی
  • ساخته شده از: Stainless Steel
  • دارای درجه حفاظت: IP67
  • دارای گواهی نامه بین المللی OIML R60
  • ارتفاع بسیار کوتاه
Capacity500kg1t2t200kg
مدل : B8Q
کلاس دقت مطابق با OIML R-60 : C3
جنس : StaiStainless Steel Steel
درجه آب بندی : IP67
حداکثر تعداد تقسیمات داخلی : 3000
حداقل تقسیمات داخلی : 1000010000
خطای مجموع (FS%) : ±0.0230 ≥
خطای تکرار پذیری (FS%) : -
حداقل خروجی بار مرده (FS%) : -
خطای خزش در 30 دقیقه (FS%) : ±0.0160 ≥
اثر دما بر حساسیت (FS/10ºC%) : ±0.0110 ≥
بالانس صفر (FS%) : ±1.0 ≥
ولتاژ تحریک (V) : 5 ~ 12
نسبت ولتاژ خروجی به ولتاژ تحریک : 2.0 ± 0.002 mV/V
مقاومت ورودی (Ω) : 1106 ± 5
مقاومت خروجی (Ω) : 1000 ± 3
حداکثر بار مجاز (Emax%) : %150
حداکثر بار نهایی - ایمن (Emax%) : %300
حداکثر بار جانبی مجاز (Emax%) : -
محدوده دمای مطلوب (ºC) : -10 ~ +40
محدوده دمای کاری (ºC) : -35 ~ +65
ابعاد (mm) : طول: 128.5 ، عرض: 31.8 ، ارتفاع: 15.9طول: 128.5 ، عرض: 31.8 ، ارتفاع: 19.1طول: 128.5 ، عرض: 31.8 ، ارتفاع: 25.4طول: 128.5 ، عرض: 31.8 ، ارتفاع: 12.7
Datasheet B8Q (PDF)
Datasheet B8Q (PDF)
Datasheet
PDF 2.34KB
Datasheet B8Q (PDF)
OIML Test Certificate B8Q (PDF)
Certification
PDF 3.57KB
Datasheet B8Q (PDF)
CE Certificate of Compliance B8Q (PDF)
CE Certification
PDF 3.87KB
Datasheet B8Q (PDF)
OIML Certificate of Conformity B8Q (PDF)
Certification
PDF 3.54KB