از سری لودسل های خمشی و برشی
ساخته شده از: Stainless Steel
دارای درجه حفاظت: IP68
دارای گواهی نامه بین المللی OIML R60
دارای استاندارد ATEX برای استفاده در محیط های پرخطر

Capacity5kg50kg-30kg-20kg-10kg350kg-200kg-100kg-500kg
مدل : BM11
کلاس دقت مطابق با OIML R-60 : C3
جنس : Stainless Steel
درجه آب بندی : IP68
حداکثر تعداد تقسیمات داخلی : 3000
حداقل تقسیمات داخلی : 1000015000
خطای مجموع (FS%) : ±0.0230 ≥
خطای تکرار پذیری (FS%) : -
حداقل خروجی بار مرده (FS%) : -
خطای خزش در 30 دقیقه (FS%) : ±0.0160 ≥
اثر دما بر حساسیت (FS/10ºC%) : ±0.0110 ≥
بالانس صفر (FS%) : ±1.0 ≥
ولتاژ تحریک (V) : 5 ~ 12
نسبت ولتاژ خروجی به ولتاژ تحریک : 2.0 ± 0.2 mV/V
مقاومت ورودی (Ω) : 460 ± 50
مقاومت خروجی (Ω) : 350 ± 3.5
حداکثر بار مجاز (Emax%) : %150
حداکثر بار نهایی - ایمن (Emax%) : %300
حداکثر بار جانبی مجاز (Emax%) : -
محدوده دمای مطلوب (ºC) : -10 ~ +40
محدوده دمای کاری (ºC) : -35 ~ +65
ابعاد (mm) : طول: 120 ، قطر: 39
Datasheet BM11 (PDF)
Datasheet BM11 (PDF)
Datasheet
PDF 2.34KB

NTEP Certificate BM11 (PDF)
NTEP
PDF 2.78KB

OIML Test Certificate BM11 (PDF)
OIML Test
PDF 2.7KB

CE Certificate of Compliance BM11 (PDF)
CE certificate
PDF 2.12KB

OIML Certificate of Conformity BM11 (PDF)
OIML certificate
PDF 2.45KB

ATEX Loadcell Instruction BM11 (PDF)
ATEX LoadCell
PDF 3.47KB

ATEX Standard Hazrdous Areas II3G (PDF)
ATEX Standard
PDF 2.47KB

ATEX Manufacturing Declaration BM11 (PDF)
ATEX Manufacturing
PDF 3.52KB