از سری لودسل های خمشی و برشی
ساخته شده از: Stainless Steel
دارای درجه حفاظت: IP68
دارای گواهی نامه بین المللی OIML R60
دارای استاندارد ATEX برای استفاده در محیط های پرخطر

Capacity250kg-500kg- 1t1.5t - 2t5t
مدل : BM8H
کلاس دقت مطابق با OIML R-60 : C3
جنس : Stainless Steel
درجه آب بندی : IP68
حداکثر تعداد تقسیمات داخلی : 3000
حداقل تقسیمات داخلی : 15000
خطای مجموع (FS%) : ±0.0230 ≥
خطای تکرار پذیری (FS%) : -
حداقل خروجی بار مرده (FS%) : -
خطای خزش در 30 دقیقه (FS%) : ±0.0160 ≥
اثر دما بر حساسیت (FS/10ºC%) : ±0.0110 ≥
بالانس صفر (FS%) : ±1.0 ≥
ولتاژ تحریک (V) : 5 ~ 12
نسبت ولتاژ خروجی به ولتاژ تحریک : 2.0 ± 0.02 mV/V
مقاومت ورودی (Ω) : 4-Wire : 350 ± 3 / 6-Wire : 1000 ± 10
مقاومت خروجی (Ω) : 4-Wire : 350 ± 3 / 6-Wire : 1000 ± 10
حداکثر بار مجاز (Emax%) : %150
حداکثر بار نهایی - ایمن (Emax%) : %300
حداکثر بار جانبی مجاز (Emax%) : -
محدوده دمای مطلوب (ºC) : -10 ~ +40
محدوده دمای کاری (ºC) : -35 ~ +65
ابعاد (mm) : طول: 130 ، عرض: 31.8 ، ارتفاع: 31.8طول: 130 ، عرض: 31.8 ، ارتفاع: 35.9طول: 172 ، عرض: 38 ، ارتفاع: 44
Datasheet BM8H (PDF)
Datasheet BM8H (PDF)
Datasheet
PDF 3.24KB
Datasheet BM8H (PDF)
NTEP Certificate BM8H (PDF)
NTEP certificate
PDF 2.14KB
Datasheet BM8H (PDF)
OIML Test Certificate BM8H-1 (PDF)
OIMIL Test
PDF 3.14KB
Datasheet BM8H (PDF)
OIML Test Certificate BM8H-2 (PDF)
OIMIL Test
PDF 5.14KB
Datasheet BM8H (PDF)
CE Certificate of Compliance BM8H (PDF)
CE Certificate
PDF 7.12KB
Datasheet BM8H (PDF)
OIML Certificate of Conformity BM8H-1 (PDF)
OIMIL Certificate
PDF 5.47KB
Datasheet BM8H (PDF)
OIML Certificate of Conformity BM8H-2 (PDF)
OIMIL Certificate
PDF 4.12KB
Datasheet BM8H (PDF)
ATEX Loadcell Instruction BM8H (PDF)
ATEX LoadCell
PDF 3.25KB
Datasheet BM8H (PDF)
ATEX Standard Hazrdous Areas II3G (PDF)
ATEX Standard
PDF 3.47KB
Datasheet BM8H (PDF)
ATEX Manufacturing Declaration BM8H (PDF)
ATEX Manufacturing
PDF 3.64KB