از سری لودسل های خمشی و برشی
ساخته شده از: Nickel Plated Alloy Steel
دارای درجه حفاظت: IP67
دارای گواهی نامه بین المللی OIML R60
دارای استاندارد ATEX برای استفاده در محیط های پرخطر

Capacity250kg-100kg-500kg-1t-1.5t3t - 2.5t -5t10t
مدل : H8C
کلاس دقت مطابق با OIML R-60 : C3
جنس : Nickel Plated Alloy Steel
درجه آب بندی : IP67
حداکثر تعداد تقسیمات داخلی : 3000
حداقل تقسیمات داخلی : 10000
خطای مجموع (FS%) : ±0.0230 ≥
خطای تکرار پذیری (FS%) : -
حداقل خروجی بار مرده (FS%) : -
خطای خزش در 30 دقیقه (FS%) : ±0.0160 ≥
اثر دما بر حساسیت (FS/10ºC%) : ±0.0110 ≥
بالانس صفر (FS%) : ±1.0 ≥
ولتاژ تحریک (V) : 5 ~ 12
نسبت ولتاژ خروجی به ولتاژ تحریک : 3.0 ± 0.003 mV/V
مقاومت ورودی (Ω) : 350 ± 3.5
مقاومت خروجی (Ω) : 350 ± 3.5
حداکثر بار مجاز (Emax%) : %150
حداکثر بار نهایی - ایمن (Emax%) : %300
حداکثر بار جانبی مجاز (Emax%) : -
محدوده دمای مطلوب (ºC) : -10 ~ +40
محدوده دمای کاری (ºC) : -35 ~ +65
ابعاد (mm) : طول: 130 ، عرض: 34، ارتفاع: 31.8طول: 171.5 ، عرض: 40 ، ارتفاع: 38.1طول: 222.3 ، عرض: 52.4 ، ارتفاع: 50.8
Datasheet H8C (PDF)
Datasheet H8C (PDF)
Datasheet
PDF 3.25KB
Datasheet H8C (PDF)
NTEP Certificate H8C (PDF)
NTEP Certificate
PDF 3.75KB
Datasheet H8C (PDF)
OIML Test Certificate H8C (PDF)
OIML Test
PDF 3.68KB
Datasheet H8C (PDF)
CE Certificate of Compliance H8C (PDF)
CE Certificate
PDF 3.14KB
Datasheet H8C (PDF)
OIML Certificate of Conformity H8C (PDF)
OIML Certificate
PDF 5.47KB
Datasheet H8C (PDF)
ATEX Loadcell Instruction H8C (PDF)
ATEX loadCell
PDF 5.36KB
Datasheet H8C (PDF)
ATEX Standard Hazrdous Areas II3G (PDF)
ATEX Standard
PDF 5.42KB
Datasheet H8C (PDF)
ATEX Manufacturing Declaration H8C (PDF)
ATEX Manufacturing
PDF 4.57KB