• از سری لودسل های فشاری
  • ساخته شده از: Stainless Steel
  • دارای درجه حفاظت: IP68
  • دارای گواهی نامه بین المللی OIML R60
  • دارای استاندارد ATEX برای استفاده در محیط های پرخطر
  • ارتفاع کوتاه
Capacity
  • 500kg
  • 1t
  • 2t
  • 3.5t
  • 5t
10t10t250kg60t28t13t
مدل : BM24R
کلاس دقت مطابق با OIML R-60 : C3C2C3
جنس : Stainless Steel
درجه آب بندی : IP68
حداکثر تعداد تقسیمات داخلی : 3000
حداقل تقسیمات داخلی : 10000
خطای مجموع (FS%) : ±0.0230 ≥
خطای تکرار پذیری (FS%) : -
حداقل خروجی بار مرده (FS%) : -
خطای خزش در 30 دقیقه (FS%) : ±0.0245 ≥
اثر دما بر حساسیت (FS/10ºC%) : ±0.0140 ≥
بالانس صفر (FS%) : ±1.0 ≥
ولتاژ تحریک (V) : 5 ~ 12
نسبت ولتاژ خروجی به ولتاژ تحریک : 2.0 ± 0.1 mV/V1.75 ± 0.2 mV/V2.0 ± 0.1 mV/V
مقاومت ورودی (Ω) : 1100 ± 1001350 ± 2001075 ± 1001200 ± 100
مقاومت خروجی (Ω) : 1025 ± 251175 ± 0.5930 ± 0.51000 ± 0.5
حداکثر بار مجاز (Emax%) : %150
حداکثر بار نهایی - ایمن (Emax%) : %300
حداکثر بار جانبی مجاز (Emax%) : -
محدوده دمای مطلوب (ºC) : -10 ~ +40
محدوده دمای کاری (ºC) : -35 ~ +70
ابعاد (mm) : ارتفاع: 25 ، قطر: 80ارتفاع: 30 ، قطر: 80ارتفاع: 35 ، قطر: 95ارتفاع: 25 ، قطر: 80ارتفاع: 69 ، قطر: 140ارتفاع: 53 ، قطر: 120ارتفاع: 35 ، قطر: 95
Datasheet BM24R (PDF)
Datasheet BM24R (PDF)
Datasheet
PDF 3.45KB
Datasheet BM24R (PDF)
NTEP Certificate BM24R (PDF)
Certification
PDF 3.64KB
Datasheet BM24R (PDF)
ATEX Certificate BM24R (PDF)
Certification
PDF 3.24KB
Datasheet BM24R (PDF)
OIML Test Certificate BM24R (PDF)
Test Certification
PDF 3.14KB
Datasheet BM24R (PDF)
CE Certificate of Compliance BM24R (PDF)
CE Certification
PDF 3.24KB
Datasheet BM24R (PDF)
IECEx Certificate of Conformity BM24R (PDF)
IECEx Certification
PDF 3.4MB