• از سری لودسل های فشاری
  • ساخته شده از: Nickel Plated Alloy Steel
  • دارای درجه حفاظت:IP67
  • ارتفاع کوتاه
Capacity
  • 5t
  • 3t
2t1t10t15t20t50t30t
مدل : H2F
کلاس دقت مطابق با OIML R-60 : C2
جنس : Nickel Plated Alloy Steel
درجه آب بندی : IP67
حداکثر تعداد تقسیمات داخلی : 2000
حداقل تقسیمات داخلی : 5000
خطای مجموع (FS%) : ±0.030 ≥
خطای تکرار پذیری (FS%) : -
حداقل خروجی بار مرده (FS%) : -
خطای خزش در 30 دقیقه (FS%) : ±0.0230 ≥
اثر دما بر حساسیت (FS/10ºC%) : ±0.0170 ≥
بالانس صفر (FS%) : ±1.0 ≥
ولتاژ تحریک (V) : 5 ~ 12
نسبت ولتاژ خروجی به ولتاژ تحریک : 2.0 ± 0.01 mV/V
مقاومت ورودی (Ω) : 770 ± 30
مقاومت خروجی (Ω) : 700 ± 7
حداکثر بار مجاز (Emax%) : %150
حداکثر بار نهایی - ایمن (Emax%) : %300
حداکثر بار جانبی مجاز (Emax%) : -
محدوده دمای مطلوب (ºC) : -10 ~ +40
محدوده دمای کاری (ºC) : -35 ~ +65
ابعاد (mm) : ارتفاع: 46 ، قطر: 128ارتفاع: 45 ، قطر: 120ارتفاع: 43 ، قطر: 115ارتفاع: 63 ، قطر: 160ارتفاع: 68 ، قطر: 194ارتفاع: 73 ، قطر: 220ارتفاع: 90 ، قطر: 264ارتفاع: 78 ، قطر: 230
Datasheet H2F (PDF)
Datasheet H2F (PDF)
Datasheet
PDF 3.47MB