• از سری لودسل های کششی و فشاری به شکل “S”
 • ساخته شده از: Stainless Steel
 • دارای درجه حفاظت: IP68
 • دارای گواهی نامه بین المللی OIML R60
 • دارای استاندارد ATEX برای استفاده در محیط های پرخطر
Capacity
 • 50kg
 • 100kg
 • 150kg
 • 200kg
 • 250kg
 • 500kg
 • 1t
 • 2t
 • 3t
4t
 • 5t
 • 6t
مدل : BM3
کلاس دقت مطابق با OIML R-60 : C3
جنس : Stainless Steel
درجه آب بندی : IP68
حداکثر تعداد تقسیمات داخلی : 3000
حداقل تقسیمات داخلی : 750012000
خطای مجموع (FS%) : ±0.0230 ≥
خطای تکرار پذیری (FS%) : -
حداقل خروجی بار مرده (FS%) : -
خطای خزش در 30 دقیقه (FS%) : ±0.0160 ≥
اثر دما بر حساسیت (FS/10ºC%) : ±0.0110 ≥
بالانس صفر (FS%) : ±1.5 ≥
ولتاژ تحریک (V) : 5 ~ 12
نسبت ولتاژ خروجی به ولتاژ تحریک : 2.0 ± 0.008 mV/V
مقاومت ورودی (Ω) : 350± 3
مقاومت خروجی (Ω) : 350 ±3
حداکثر بار مجاز (Emax%) : %150
حداکثر بار نهایی - ایمن (Emax%) : %300
حداکثر بار جانبی مجاز (Emax%) : -
محدوده دمای مطلوب (ºC) : -10 ~ +40
محدوده دمای کاری (ºC) : -35 ~ +65
ابعاد (mm) : طول: 70 ، عرض: 25 ، ارتفاع: 76.2طول: 86 ، عرض: 32 ، ارتفاع: 92طول: 86 ، عرض: 36 ، ارتفاع: 92طول: 86 ، عرض: 50 ، ارتفاع: 92
Datasheet BM3 (PDF)
Datasheet BM3 (PDF)
Datasheet
PDF 3.47KB
Datasheet BM3 (PDF)
NTEP Certificate BM3 (PDF)
Certification
PDF 3.14KB
Datasheet BM3 (PDF)
OIML Test Certificate BM3 (PDF)
Certification
PDF 2.78KB
Datasheet BM3 (PDF)
CE Certificate of Compliance BM3 (PDF)
CE Certification
PDF 3.47KB
Datasheet BM3 (PDF)
OIML Certificate of Conformity BM3 (PDF)
Certification
PDF 3.25MB
Datasheet BM3 (PDF)
ATEX Loadcell Instruction BM3 (PDF)
Loadcell Instruction
PDF 3.78KB
Datasheet BM3 (PDF)
ATEX Standard Hazrdous Areas II3G (PDF)
ATEX Standard
PDF 3.85KB
Datasheet BM3 (PDF)
ATEX Manufacturing Declaration BM3 (PDF)
ATEX Manufacturing
PDF 3.15KB