• از سری لودسل های کششی و فشاری به شکل “S”
 • ساخته شده از: Nickel Plated Alloy Steel
 • دارای درجه حفاظت: IP67
 • دارای گواهی نامه بین المللی OIML R60
 • دارای استاندارد ATEX برای استفاده در محیط های پرخطر
Capacity
 • 200kg
 • 250kg
 • 150kg
 • 300kg
 • 750kg
 • 500kg
 • 600kg
 • 50kg
 • 25kg
 • 1t
 • 1.5t
 • 5t
 • 2t
 • 2.5t
 • 3t
100kg30t
 • 10t
 • 7.5t
 • 15t
 • 20t
مدل : H3
کلاس دقت مطابق با OIML R-60 : C3
جنس : Nickel Plated Alloy Steel
درجه آب بندی : IP67
حداکثر تعداد تقسیمات داخلی : 3000
حداقل تقسیمات داخلی : 10000
خطای مجموع (FS%) : ±0.020 ≥
خطای تکرار پذیری (FS%) : -
حداقل خروجی بار مرده (FS%) : -
خطای خزش در 30 دقیقه (FS%) : ±0.0160 ≥
اثر دما بر حساسیت (FS/10ºC%) : ±0.0110 ≥
بالانس صفر (FS%) : ±1.5 ≥
ولتاژ تحریک (V) : 5 ~ 12
نسبت ولتاژ خروجی به ولتاژ تحریک : 2.0 ± 0.004 mV/V
مقاومت ورودی (Ω) : 350 ± 3.5
مقاومت خروجی (Ω) : 351 ± 2.0
حداکثر بار مجاز (Emax%) : %150
حداکثر بار نهایی - ایمن (Emax%) : %300
حداکثر بار جانبی مجاز (Emax%) : -
محدوده دمای مطلوب (ºC) : -10 ~ +40
محدوده دمای کاری (ºC) : -35 ~ +65
ابعاد (mm) : طول: 50.8 ، عرض: 20.8 ، ارتفاع: 76.2
طول: 50.8 ، عرض: 14.5 ، ارتفاع: 76.2طول: 50.8 ، عرض: 27.2 ، ارتفاع: 76.2طول: 76.2 ، عرض: 27.2 ، ارتفاع: 101.6طول: 50.8 ، عرض: 20.8 ، ارتفاع: 76.2طول: 190 ، عرض: 80 ، ارتفاع: 230طول: 125 ، عرض: 50 ، ارتفاع: 175طول: 160 ، عرض: 60 ، ارتفاع: 200
Datasheet H3 (PDF)
Datasheet H3 (PDF)
Datasheet
PDF 3.75KB
Datasheet H3 (PDF)
NTEP Certificate H3 (PDF)
Certification
PDF 3.23KB
Datasheet H3 (PDF)
OIML Test Certificate H3 (PDF)
Certification
PDF 3.14KB
Datasheet H3 (PDF)
CE Certificate of Compliance H3 (PDF)
CE Certification
PDF 3.25KB
Datasheet H3 (PDF)
OIML Certificate of Conformity H3 (PDF)
Certification
PDF 3.23KB
Datasheet H3 (PDF)
ATEX Loadcell Instruction H3 (PDF)
Loadcell Instruction
PDF 3.78KB
Datasheet H3 (PDF)
ATEX Standard Hazrdous Areas II3G (PDF)
ATEX Standard
PDF 3.65KB
Datasheet H3 (PDF)
ATEX Manufacturing Declaration H3 (PDF)
ATEX Manufacturing
PDF 3.41KB