• طراحی فشرده
  • نوع فشرده سازی
  • کلاس محافظت IP66
  • جنس : Nickel Plated Steel
  • کابل گرد 4 سیم محافظ
SB210
SB210