• جنس : Stainless Steel
  • Tension Application
  • برنامه برای فضای محدود
  • کلاس محافظت IP67
  • کابل گرد 4 سیم محاقفظ شده با PVC-Jacket
  • امکانات : لوازم جانبی کششی
SM 603E
SM 603E